Money.plTechnologieNauka i wiedzaWzory matematyczneWzór na stężenie procentowe
Wzory matematyczne

Wzór na stężenie procentowe

Stężenie procentowe definiuje się jako ilość gramów substancji, która znajduje się w 100 gramach roztworu, czyli jest to udział związków chemicznych w mieszaninach i roztworach wyrażonych w procentach.

Stężenie procentowe jest zawartością substancji rozproszonej lub rozpuszczonej w stosunku do całości mieszaniny lub roztworu. Czasami jednak określany jest w ten sposób udział procentowy roztworu nienasyconego w stosunku do roztworu nasyconego (w tych samych warunkach termodynamicznych).

 

Wzór na stężenie procentowe:

 

 

 

 

Cp - stężenie procentowe
ms - masa substancji rozpuszczonej
mr - masa roztworu

 

 

źródło:pl.wikipedia.org

 


Powiązane wzory

Wzór na funkcję liniową

Funkcja liniowa w geometrii analitycznej jest funkcją wielomianową co najwyżej pierwszego stopnia. Nazwa pojęcia związana jest z tym, że wykres takiej funkcji jest linią prostą. Monotoniczność funkcji liniowej zależy od współczynnika kierunkowego...

Wzór na obwód deltoidu

Deltoid to czworokąt, którego jedna z przekątnych leży na osi symetrii, przy czym jest symetralną drugiej przekątnej. Każdy deltoid wypukły jest sumą dwóch trójkątów równoramiennych.       Wzór na obwód deltoidu: gdzie: a,b...

Wzór na promień kuli opisanej dwudziestościanu

Dwudziestościan foremny to wielościan foremny o 20 ścianach, 12 wierzchołkach, 30 krawędziach, w każdym narożu 5 ścian.Jako wielościan musi spełniać następujące warunki: ściany są przystającymi wielokątami foremnymi, w każdym wierzchołku zbiega...

Sprawdź pojęcie
 • SAO

  Smithsonian Astrophysical ObservatoryObserwatorium Astrofizyczne Instytutu Smithsona w Cambridge, w USA.

 • nadwyżka barwy (CE)

  Różnica między obserwowanym wskaźnikiem barwy CIobs danej gwiazdy a wskaźnikiem barwy wynikającym z jej typy widmowego CIsp.

 • punkty libracji

  także: punkty Lagrange'a Punkty, w których przyspieszenie ciała próbnego znika. Występują w ograniczonym zagadnieniu trzech ciał (dwa ciała o skończonych masach oraz trzecie o małej masie). Punkty libracji znajdują się w płaszczyźnie orbity ciał....

 • Wzór na natężenie prądu

  Natężenie prądu (nazywane potocznie prądem elektrycznym) definiuje się jako wielkość fizyczną charakteryzującą przepływ prądu elektrycznego, jako stosunek wartości ładunku elektrycznego przepływającego przez wyznaczoną powierzchnię do czasu...

 • prędkość polowa

  Pole zakreślone przez promień wodzący planety (lub innego ciała) w jednostce czasu.