Money.plTechnologieNauka i wiedzaWzory matematyczneWzór na pracę
Wzory matematyczne

Wzór na pracę

Prace definiujemy zatem jako skalarną wielkość fizyczną, miarę ilości energii przekazywanej pomiędzy układami fizycznymi w procesach mechanicznych, elektrycznych , termodynamicznych oraz innych.

Na wybrane ciało możemy zadziałać siłą F, to co będziemy obserwować nazywamy dynamicznymi lub statycznymi skutkami oddziaływań. Ciało pod wpływem działania siły może zmienić stan ruchu (zyskać, zwiększyć bądź stracić, zmniejszyć prędkość; może się też przemieścić) lub zmienić kształt. Na skutek działania siły F ciało dokonuje przemieszczenia, przy czym kierunek i zwrot działającej siły jest zgodny z kierunkiem przemieszczenia. Ponieważ wszystko odbywa się na tym samym kierunku a siła i przemieszczenie są tak samo zwrócone możemy zrezygnować z zapisu wektorowego.Wzór na prace:


\vec{F} – siła                                                  
\vec{s} – przemieszczenie
Wzór na prace w ruchu obrotowym ( podczas obrotu ciała o kąt φ pod wpływem momentu sił M):źródło:pl.wikipedia.org
Powiązane wzory

Wzór na ciepło

Ciepło właściwe definiuje się jako wartość określającą skłonność ciała do łatwiejszej lub trudniejszej zmiany temperatury pod wpływem dostarczonej energii cieplnej. Zagadnienie to jest ściśle związane ze wzorem na ilość energii...

Wzór na objętość walca

Walec jest bryłą geometryczną z ograniczoną powierzchnią walcową oraz dwiema płaszczyznami nierównoległymi do tej tworzącej wysokości . Jeśli płaszczyzny są prostopadłe do tworzącej wysokości mamy do czynienia z walcem prostym. Walec kołowy prosty...

Wzór na pole sześciokąta

Sześciokąt to wielokąt o sześciu bokach, najczęściej opisywany jest sześciokąt foremny którego wszystkie boki są równej długości, oraz wszystkie kąty równe Sześcian posiada następujące własności: - dłuższa przekątna ma długość: - krótsza...

Sprawdź pojęcie
 • Big Bang

  zob. Wielki Wybuch

 • Kordylewski, Kazimierz

  11.10.1903 - 11.3.1983Astronom krakowski. Obserwator gwiazd zmiennych zaćmieniowych. Współkonstruktor (z Tadeuszem Banachiewiczem) chronokinematografu. Odkrywca (w 1961 r.) pyłowych księżyców Ziemi w punktach libracyjnych orbity Księżyca.

 • gwiazdy podwójne zaćmieniowe

  zob. gwiazdy zmienne zaćmieniowe

 • stała Gaussa, k

  Stała grawitacji wyrażona w jednostkach, którymi są jednostka astronomiczna, masa Słońca i doba. K = 0,017202099.

 • Leda

  Księżyc Jowisza, dziewiąty wg kolejności rosnącej od planety. Odkrywca: C. Kowal (1974). Wielka półoś orbity 11.094.000 km, okres orbitalny 238,72 dni, promień 8 km, masa 5,68e15 kg. W mitologii Leda była królową Sparty, matką Polluxa i Heleny...