Money.plTechnologieNauka i wiedzaWzory matematyczneWzór na pracę
Wzory matematyczne

Wzór na pracę

Prace definiujemy zatem jako skalarną wielkość fizyczną, miarę ilości energii przekazywanej pomiędzy układami fizycznymi w procesach mechanicznych, elektrycznych , termodynamicznych oraz innych.

Na wybrane ciało możemy zadziałać siłą F, to co będziemy obserwować nazywamy dynamicznymi lub statycznymi skutkami oddziaływań. Ciało pod wpływem działania siły może zmienić stan ruchu (zyskać, zwiększyć bądź stracić, zmniejszyć prędkość; może się też przemieścić) lub zmienić kształt. Na skutek działania siły F ciało dokonuje przemieszczenia, przy czym kierunek i zwrot działającej siły jest zgodny z kierunkiem przemieszczenia. Ponieważ wszystko odbywa się na tym samym kierunku a siła i przemieszczenie są tak samo zwrócone możemy zrezygnować z zapisu wektorowego.Wzór na prace:


\vec{F} – siła                                                  
\vec{s} – przemieszczenie
Wzór na prace w ruchu obrotowym ( podczas obrotu ciała o kąt φ pod wpływem momentu sił M):źródło:pl.wikipedia.org
Powiązane wzory

Wzór na jedynkę trygonometryczną

Jedynka trygonometryczna wynika z tożsamości trygonometrycznej, czyli podstawowych zależności pomiędzy funkcjami trygonometrycznymi.Wzór na jedynkę trygonometryczną :Wzór ten jest prawdziwy dla dowolnej liczby rzeczywistej (a nawet zespolonej,...

Wzór na permutację

Permutacja to każde możliwe uporządkowanie wszystkich elementów zbioru. Permutacje zbioru n-elementowego nazywamy każdy n-wyrazowy ciąg utworzony ze wszystkich elementów tego zbioru. Z permutacji korzystamy jeśli w zadaniu wykonujemy operacje na...

Wzór skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia uznawane są  za jedne z ważniejszych wzorów stosowanych w matematyce. Umiejętność ich stosowania jest niezwykle istotna, wykorzystuje się je bardzo często. Wzory skróconego mnożenia to wspólna nazwa wzorów rozwijających...

Sprawdź pojęcie
 • JD

  zob. data juliańska

 • heliopauza

  Strefa graniczna heliosfery, w której ciśnienie wiatru słonecznego i materii międzygwiazdowej są zbliżone.

 • Alfabet

  Nazwa alfabet pochodzi od starogreckich nazw pierwszych liter alfabetu: alba i beta. Alfabet to najpopularniejszy sposób zapisywania mocy składający się ze...

 • Wzór na amplitudę drgań wymuszonych

  Amplituda drgań wymuszonych zależy od częstości drgań wymuszających . Gdy jest bliskie częstotliwości drgań własnych oscylatora , to amplituda rośnie i osiąga maksimum dla częstości drgań własnych zwanych częstością rezonansową.Wzór na amplitudę...

 • Kombinatoryka

  Kombinatoryka to problematyka matematyczna zajmująca się wyznaczeniem liczby elementów zbiorów skończonych. Kombinatoryka powstała dzięki grom hazardowym a wykorzystywana jest do rozwiązywania zagadnień rachunku prawdopodobieństwa, odnoszących się...