Money.plTechnologieNauka i wiedzaWzory matematyczneWzór na pracę
Wzory matematyczne

Wzór na pracę

Prace definiujemy zatem jako skalarną wielkość fizyczną, miarę ilości energii przekazywanej pomiędzy układami fizycznymi w procesach mechanicznych, elektrycznych , termodynamicznych oraz innych.

Na wybrane ciało możemy zadziałać siłą F, to co będziemy obserwować nazywamy dynamicznymi lub statycznymi skutkami oddziaływań. Ciało pod wpływem działania siły może zmienić stan ruchu (zyskać, zwiększyć bądź stracić, zmniejszyć prędkość; może się też przemieścić) lub zmienić kształt. Na skutek działania siły F ciało dokonuje przemieszczenia, przy czym kierunek i zwrot działającej siły jest zgodny z kierunkiem przemieszczenia. Ponieważ wszystko odbywa się na tym samym kierunku a siła i przemieszczenie są tak samo zwrócone możemy zrezygnować z zapisu wektorowego.Wzór na prace:


\vec{F} – siła                                                  
\vec{s} – przemieszczenie
Wzór na prace w ruchu obrotowym ( podczas obrotu ciała o kąt φ pod wpływem momentu sił M):źródło:pl.wikipedia.org
Powiązane wzory

Wzór na drugie prawo Newtona

Druga zasada dynamiki Newtona mówi o tym,  że jeśli siły działające na ciało nie równoważą się (czyli siła wypadkowa jest różna od zera), to ciało porusza się z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły wypadkowej, a odwrotnie...

Wzór na pole prostopadłościanu

Prostopadłościan to równoległościan. Dwie dowolne ściany prostopadłościanu są do siebie prostopadłe albo równoległe, ponad to posiada on 8 wierzchołków, 6 ścian oraz 12 krawędzi. Pole całkowite prostopadłościanu to suma pól wszystkich ścian. Wzór...

Wzór na pole wielokąta foremnego

Wielokąt foremny to figura, która ma wszystkie kąty wewnętrzne równe i wszystkie boki równej długości.Wielokątem foremnym o najmniejszej możliwej liczbie boków (3) jest trójkąt równoboczny. Teoretycznie jest możliwy do skonstruowania dwukąt...

Sprawdź pojęcie
 • Arago, Dominique Francois Jean

  1786 - 1853Francuski astronom i fizyk. Dyrektor Obserwatorium Paryskiego w latach 18.. - 18.. Odkrywca zjawiska produkcji pola magnetycznego przez rotację.

 • Big Bang

  zob. Wielki Wybuch

 • Charakterystyka

  Charakterystyka w języku polskim to opis lub przedstawienie postaci literackiej mające na celu prezentację tej osoby oraz analizę jej zachowań, postępowania....

 • Wzór na funkcję odwrotną

  Funkcja odwrotna to taka, która przyporządkowuje wartościom jakiejś funkcji jej odpowiednie argumenty, czyli działa odwrotnie do niej.Funkcja f ma odwrotną f-1; ponieważ f odwzorowuje a na 3, to f-1 przekształca 3 w a. Wzór na funkcję odwrotną:...

 • obszar H I

  Obszar przestrzeni międzygwiazdowej w galaktykach, w których występuje neutralny wodór