Money.plTechnologieNauka i wiedzaWzory matematyczneWzór na pole rombu
Wzory matematyczne

Wzór na pole rombu

Rombem nazywamy czworokąt, którego wszystkie boki są równe. Jest to szczególny przypadek równoległoboku.

Suma miar dwóch kątów sąsiednich w rombie wynosi 180°, przekątne zawierają się w dwusiecznych kątów, oraz dzielą się na połowę pod kątem prostym.

Wszystkie boki w rombie są równe, natomiast przeciwległe boki są równoległe.

Punkt przecięcia przekątnych rombu wyznacza środek okręgu wpisanego w romb

Wzór na pole rombu:

gdzie:
 • a - oznacza długość boku rombu
 • h- wysokość
 • d,f - długości odpowiednio krótszej i dłuższej przekątnej rombu
 • \alpha - jest miarą kąta ostrego albo prostego pomiędzy bokami rombuźrodło:pl.wikipedia.org

Powiązane wzory

Wyznacznik macierzy

Wyznacznik Macierzy jest jednym z najważniejszych pojęć algebraicznych. Stworzenie teorii wyznaczników wiąże się z problemem znalezienia ogólnego wzoru na rozwiązanie układu n równań liniowych o n niewiadomych. Wzory te zostały podane w XVIII...

Wzór na deltę

Delta czyli - Δ - operator Laplace'a, w matematyce występuje jako symbol skończonego przyrostu danej zmiennej lub funkcji, oraz wyróżnik równania kwadratowego. Współczynnik delta znajduje wiele zastosowań w modelach fizycznych, pojawia się na...

Wzór na pole koła

Koło jest figurą geometryczna, w której zbiór elementów przestrzeni odległych od środka jest nie większy niż promień zgodnie z obowiązującą w danej przestrzeni metryką. Koło definiuje się również jako wzór wszystkich punktów w przestrzeni,...

Sprawdź pojęcie
 • Oktant

  łac. Octans, dop. łac. Octantis, ozn. OctNiewielki gwiazdozbiór nieba pd., w Polsce niewidoczny. Liczba gwiazd widocznych gołym okiem: ok. 35, zajmowany obszar: 291 stopni kw., najjaśniejsze gwiazdy: 4 wielkość gwiazdowa. W Oktancie znajduje się...

 • czerwony olbrzym

  Gwiazda, która ma niską temperaturę powierzchniową i dużą średnicę w porównaniu ze Słońcem.

 • syzygia

  Wspólna nazwa na opozycję i koniunkcję planet.

 • Color Index

  Zob. wskaźnik barwy

 • rok

  Jednostka czasu, której podstawą jest ruch obiegowy Ziemi wokół Słońca. Stanowi odstęp w czasie między dwoma położeniami Ziemi w trakcie jej ruchu po orbicie wokół Słońca. Dla obserwatora z Ziemi, rokiem jest okres potrzebny do zakończenia przez...