Money.plTechnologieNauka i wiedzaWzory matematyczneWzór na pole prostokąta
Wzory matematyczne

Wzór na pole prostokąta

Prostokąt jest figurą geometryczna, która posiada dokładnie dwie osie symetrii oraz środek symetrii. Ponad to przekątne prostokąta są równej długości i przecinają się w połowie. Kąt między przekątnymi jest prosty wtedy i tylko wtedy, gdy prostokąt jest kwadratem.

Charakterystyczne własności prostokąta to : każdy z kątów jest kątem prostym, przekątne są równe i dzielą się na połowy, przeciwległe boki są równe i równoległe, przekątna dzieli prostokąt na dwa przystające trójkąty prostokątne, punkt przecięcia przekątnych jest środkiem okręgu opisanego na prostokącie, każdy z kątów jest kątem prostym.a,b  – długości boków prostokąta,
d – długość przekątnej,
\alpha – mniejszy z kątów między przekątnymi.
Wzór na pole prostokąta:                                 


źródło:pl.wikipedia.org
źródło:mete.edu.plPowiązane wzory

Wielomiany

Wielomiany to wyrażenia algebraiczne, na które składają się zmienne i stałe połączone działaniem dodawania, odejmowania, mnożenia i podnoszenia do potęgi o stałym wykładniku naturalnym.Wzór wielomianuWielomianem stopnia n zmiennej rzeczywistej x...

Wzór na obwód kwadratu

Kwadrat jest wielokątem foremnym o czterech przystających bokach równej długości, oraz takiej samej ilości przystających kątach wewnętrznych. Kwadrat definiuje się jako prostokąt o przystających bokach równej długości, oraz jako romb o...

Wzór na pole kuli

Kula to figura geometryczna, którą otrzymano po obróceniu koła wokół prostej zawierającej średnice, powierzchnia kuli nazywana jest sferą.Odcinek o końcach na brzegu kuli nazywany jest cięciwą kuli. Średnica kuli to cięciwa przechodząca przez...

Sprawdź pojęcie
 • Bode, Johann Elert

  1747 - 1826Astronom niemiecki, który próbował wyjaśnić rozmiary orbit planetarnych.

 • graniczna wielkość gwiazdowa

  Jasność najsłabszej gwiazdy, jaka może być obserwowana danym teleskopem przy określonych warunkach.

 • Hubble, Edwin Powell

  20.11.1889 - 28 09.1953Po ukończeniu Uniwersytetu w Chicago, Edwin Hubble ukończył studia prawnicze na uniwersytecie w Oksfordzie. Przez rok uczył w szkole średniej w Indianie, by następnie powrócić do Chicago i astronomii. Po doktoracie, oprócz...

 • antyapeks

  Punkt na sferze niebieskiej przeciwległy do apeksu.

 • Wzór na permutację

  Permutacja to każde możliwe uporządkowanie wszystkich elementów zbioru. Permutacje zbioru n-elementowego nazywamy każdy n-wyrazowy ciąg utworzony ze wszystkich elementów tego zbioru. Z permutacji korzystamy jeśli w zadaniu wykonujemy operacje na...