Money.plTechnologieNauka i wiedzaWzory matematyczneWzór na pojemność kondensatora
Wzory matematyczne

Wzór na pojemność kondensatora

Pojemność C kondensatora jest równa ilorazowi ładunku Q zgromadzonego na jego okładce przez różnicę potencjałów U między jego okładkami.

Jeśli kondensator, jako całość, nie jest naelektryzowany to cały ładunek zgromadzony na obu okładkach jest jednakowy co do wartości, ale ładunki te mają przeciwny znak. Doprowadzenie napięcia do okładek powoduje zgromadzenie się na nich ładunku elektrycznego. Po odłączeniu napięcia od źródła, ładunki utrzymują się na okładkach siłami przyciągania elektrostatycznego.


Wzór na pojemność kondensatora :gdzie:
C – pojemność (liczona w faradach)
Q – ładunek zgromadzony na jednej okładce (liczony w kulombach)
U – napięcie elektryczne między okładkami (mierzone w woltach).


źródło:pl.wikipedia.org

Powiązane wzory

Wzór na iloczyn skalarny

Iloczyn skalarny w matematyce jest pewną formą dwuliniową na danej przestrzeni liniowej, to znaczy że jest dwuargumentową funkcją o szczególnych własnościach przyporządkowującą dwóm wektorom danej przestrzeni liniowej wartość skalarną. Celem...

Wzór na obwód trapezu

Trapez czyli czworokąt, który posiada tylko jedną parę boków równoległych, boki te nazwane zostały podstawami, pozostałe natomiast noszą nazwę ramion, odległość między podstawami to wysokość.Wyróżnia się trapez równoramienny oraz...

Wzór na średnią arytmetyczną

Średnia arytmetyczna n liczb a1, a2, ..., an jest równa:Przykład:Średnia arytmetyczna ocen 2, 5, 4, 1, 2, 3 wynosi:(2+ 5+4+1+2+3)/6=2,8źródło:pl.wikipedia.org

Sprawdź pojęcie
 • kosmochemia

  Dział astronomii zajmujący się badaniami pierwiastków i związków chemicznych we Wszechświecie.

 • Mnożenie macierzy

  W matematyce macierz uznawana jest za układ liczb, symboli lub wyrażeń zapisanej w postaci prostokątnej tablicy. Wyróżniamy macierze jednowskaźnikowe, które nazywane są wektorami wierszowymi lub kolumnowymi, macierze dwuwskaźnikowe –...

 • troposfera

  Warstwa atmosfery od powierzchni do miejsca gdzie temperatura przestaje spadać w miarę wzrostu wysokości.

 • Wzór na pole trapezu

  Trapez czyli czworokąt, który posiada tylko jedną parę boków równoległych, boki te nazwane zostały podstawami, pozostałe natomiast noszą nazwę ramion. Odległość między podstawami to wysokość. Wyróżnia się trapez równoramienny oraz prostokątny....

 • JPL

  Jet Propulsion LaboratoryLaboratorium Napędów Odrzutowych w Pasadenie formalnie wchodzące w skład Kaliformijskiego Instytutu Technologicznego (Caltech) w Pasadenie. Prawie wszystkie misje kosmiczne do ciał Układu Planetarnego były realizowane...