Money.plTechnologieNauka i wiedzaWzory matematyczneWzór na parabolę
Wzory matematyczne

Wzór na parabolę

Parabola definiowana jest jako krzywa stożkowa utworzona przez przecięcie powierzchni stożkowej płaszczyzny równoległej do płaszczyzny stycznej. Parabola ma wyłącznie jedną oś symetrii, która przechodzi przez ognisko i wierzchołek, jest ona prostopadła do tak zwanej kierownicy paraboli.

Parabolę można też zdefiniować jako zbiór punktów równoległych do prostej i punktu zwanego ogniskiem paraboli.

Przykładowo tor lotu ciała poruszającego się bez oporu powietrza, ukośnie do linii sił jednorodnego pola grawitacyjnego jest również parabolą. Po uwzględnieniu oporu powietrza otrzymany zostaje balistyczny tor lotu pocisku.

 

 

 

 

Wzór na parabole: • x - oś X,
 • y - oś Y,
 • h,k- współrzędne wierzchołków.

 

źródło:pl.wikipedia.org

 

 

 


Powiązane wzory

Bramki logiczne

Bramką logiczną nazywamy prosty układ elektroniczny realizujący funkcję logiczną, której argumenty oraz sama funkcja może przybierając jedną z dwóch wartości, np. 0 lub 1. Zmienne logiczne mające wartość 0 nazywane są stanem logicznym niższym,...

Korelacja

Korelacja (współzależność cech) określa wzajemne powiązania między wybranymi zmiennymi. Charakteryzując korelację dwóch cech podajemy dwa czynniki: kierunek  oraz siłę. Korelacja ma duże znaczenie podczas zaawansowanych metod analitycznych.Rodzaje...

Wzór na pole wycinka koła

Koło jest figurą geometryczną, w której zbiór wszystkich punktów płaszczyzny oraz ich odległość od ustalonego punktu na tej płaszczyźnie (środka koła) nie przekracza wartości będącej promieniem koła.Wzór na pole wycinka koła:Pole wycinka koła o...

Sprawdź pojęcie
 • Wzór na funkcję potęgową

  Funkcja potęgowa to  funkcja postaci y = xa, gdzie a jest daną liczbą rzeczywistą. Warto wyróżnić kilka przypadków: a jest liczbą naturalną – dziedziną funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych; a jest liczbą całkowitą ujemną –...

 • sfera niebieska

  także: niebo Fikcyjna sfera o nieokreślonym promieniu i środku w miejscu obserwacji.

 • Whipple, Fred Lawrence

  5.11.1906 - żyjeFred Whipple urodził się w rodzinie farmerskiej w stanie Iowa w USA. Swą edukację astronomiczną zdobył na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, a w czasie studiów doktorskich w Berkeley pomagał liczyć pierwszą orbitę nowo...

 • blazar

  Kwazar, który spełnia następujące cechy: jest zwartym radioźródłem, w zakresie optycznym i podczerwonym ma widmo strome oraz polaryzację liniową (3-20 %), wykazuje nieregularne zmiany jasności oraz kierunku i stopnia polaryzacji w skali dni, we...

 • skorupa

  Najbardziej zewnętrzna warstwa planety złożona na ogół z materiałów o stosunkowo małej gęstości