Money.plTechnologieNauka i wiedzaWzory matematyczneWzór na objętość
Wzory matematyczne

Wzór na objętość

Objętość definiuję się jako miarę przestrzeni. W matematyce objętość najprościej zdefiniować w następujący sposób:

- pokrywamy całą przestrzeń siatką przylegających sześcianów o bokach a1.

- liczbę sześcianów, które mają choćby jeden punkt wspólny z bryłą lub obszarem przestrzeni, którego objętość chcemy obliczyć oznaczmy przez n1

- w momencie kiedy tworzymy rozmaite siatki sześcianów o coraz mniejszych krawędziach a2 < a1, a3 < a2, i w tym momencie uzyskamy ciąg liczb n1,n2,....objętość nazywamy granicą.

 

Wzór na objętość w tym przypadku :

 

 

Jeśli granica nie istnieje objętości tej nie można obliczyć tą metodą.

 

 

 

źrodło:pl.wikipedia.org

Powiązane wzory

Rozkład normalny

Rozkład normalny nazywany jest również rozkładem Gaussa lub Krzywą Gaussa. Jest on podstawowym teoretycznym rozkładem prawdopodobieństwa w statystyce. Rozkład normalny opisuje sytuacje, gdzie większość przypadków jest bliska średniemu wynikowi....

Wzór na błąd względny

Błąd względny to iloraz błędu bezwzględnego i wartości dokładnej (często wyrażany w procentach).W metrologii służy głównie do oceny dokładności przyrządów pomiarowych pracujących na różnych zakresach pomiarowych. W statystyce porównywane są w ten...

Wzór na przekątną równoległoboku

Przekątne równoległoboku przecinają się w połowie swojej długości, nie zawsze pod kątem prostym. Suma kątów leżących przy tym samym boku wynosi 180°. Szczególnym przypadkiem czworokąta o tych własnościach jest prostokąt oraz romb a także...

Sprawdź pojęcie
 • Netto

  „Netto” jest hasłem odnoszącym się do więcej niż jednego pojęcia. O netto najczęściej mówi się w przypadku masy netto, płacy netto czy wartości...

 • Wzór na ciepło

  Ciepło właściwe definiuje się jako wartość określającą skłonność ciała do łatwiejszej lub trudniejszej zmiany temperatury pod wpływem dostarczonej energii cieplnej. Zagadnienie to jest ściśle związane ze wzorem na ilość energii...

 • Arystarch z Samos

  Ok.320 - ok.250 p.n.e.Astronom grecki. Pierwszy sądził, że Ziemia porusza się dookoła Słońca. Wyznaczał odległość Ziemia-Słońce.

 • Białka

  Białka są to wielocząsteczkowe biopolimery zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi. Białka występują we wszystkich żywych...

 • Rak

  1. łac. Cancer, dop. łac. Cancri, ozn. Cnc Słabo wyraźny gwiazdozbiór nieba północnego, należący do konstelacji zodiakalnych. W Polsce gwiazdozbiór nieba letniego. Liczba gwiazd widocznych gołym okiem: ok. 60, zajmowany obszar: 506 stopni kw.,...