Money.plTechnologieNauka i wiedzaWzory matematyczneWzór na objętość
Wzory matematyczne

Wzór na objętość

Objętość definiuję się jako miarę przestrzeni. W matematyce objętość najprościej zdefiniować w następujący sposób:

- pokrywamy całą przestrzeń siatką przylegających sześcianów o bokach a1.

- liczbę sześcianów, które mają choćby jeden punkt wspólny z bryłą lub obszarem przestrzeni, którego objętość chcemy obliczyć oznaczmy przez n1

- w momencie kiedy tworzymy rozmaite siatki sześcianów o coraz mniejszych krawędziach a2 < a1, a3 < a2, i w tym momencie uzyskamy ciąg liczb n1,n2,....objętość nazywamy granicą.

 

Wzór na objętość w tym przypadku :

 

 

Jeśli granica nie istnieje objętości tej nie można obliczyć tą metodą.

 

 

 

źrodło:pl.wikipedia.org

Powiązane wzory

Schemat Hornera

Schemat Hornera jest metodą obliczania wartości wielomianu dla danej wartości argumentu. Ilość mnożeń jest zredukowana do minimum. Jest to również algorytm dzielenia wielomianu W(x) przez dwumian x - c. Schemat ten powiązany jest z nazwiskiem...

Wzór na bilans cieplny

Bilans cieplny w termodynamice definiuje się jako równanie opisujące sumę procesów cieplnych określonego układu termodynamicznego. W pewnym sensie kompletny zapis bilansu cieplnego jest równoważny sformułowaniu I zasady termodynamiki dla...

Wzór na przyspieszenie

Przyspieszenie jest wektorową wielkością fizyczną, która wyraża zmianę wektora prędkości w czasie. Wielkość tą definiuje się jako pochodną prędkości po czasie, czyli jako szybkość zmiany prędkości. W przypadku jeśli przyspieszenie styczne jest...

Sprawdź pojęcie
 • linie telluryczne

  Linie w widmie ciał niebieskich pochodzące od absorpcji przez ziemską atmosferę.

 • Wzór na pole rombu

  Rombem nazywamy czworokąt, którego wszystkie boki są równe. Jest to szczególny przypadek równoległoboku. Suma miar dwóch kątów sąsiednich w rombie wynosi 180°, przekątne zawierają się w dwusiecznych kątów, oraz dzielą się na połowę pod kątem...

 • linie wzbronione

  Linie widmowe, które nie są emitowane w zwykłych warunkach laboratoryjnych (są "wzbronione" regułami przejść elektronów między odpowiednimi poziomami energetycznymi atomów), ale mogą się pojawiać w niektórych warunkach przestrzeni kosmicznej np. w...

 • Pegaz

  łac. Pegasus, dop. łac. Pegasi, oznaczenie skrótowe: Peg Duży gwiazdozbiór nieba północnego, w Polsce konstelacja nieba jesiennego. Liczba gwiazd widocznych gołym okiem: ok. 100, zajmowany obszar: 1121 stopni kw., najjaśniejsze gwiazdy: alfa -...

 • anomalia

  Kąt określający położenie ciała na orbicie.