Money.plTechnologieNauka i wiedzaWzory matematyczneWzór na funkcję homograficzną
Wzory matematyczne

Wzór na funkcję homograficzną

Wykres funkcji homograficznej jest przesunięciem równoległym pewnej hiperboli; posiada on dwie asymptoty:

Rozważając homografie jako funkcje zmiennej rzeczywistej wymagamy, aby współczynniki a,b,c,d były liczbami rzeczywistymi.


Wzór na funkcję homograficzną:


Współczynniki a,b,c,d i zmienna x mogą być liczbami rzeczywistymi, zespolonymi lub ogólniej – mogą być elementami dowolnego ciała.


źródło:pl.wikipedia.org


Powiązane wzory

Wzór na pęd

Pęd definiuje się jako iloczyn masy i prędkości ciała. Przykładowo pęd układu punktów materialnych jest równy sumie wektorowej pędów, wszystkich punktów układu. Z łatwością można udowodnić, że pęd układu jest równy całkowitej jego masie pomnożonej...

Wzór na tangens

Funkcja tangens jest jedną z czterech funkcji trygonometrycznych. Funkcje te działają na kątach , definiuje się je w trójkącie prostokątnym jako stosunki odpowiednich boków. W przypadku funkcji tangens pod uwagę brana jest przekątna leżąca na...

Wzór na średnią arytmetyczną

Średnia arytmetyczna n liczb a1, a2, ..., an jest równa:Przykład:Średnia arytmetyczna ocen 2, 5, 4, 1, 2, 3 wynosi:(2+ 5+4+1+2+3)/6=2,8źródło:pl.wikipedia.org

Sprawdź pojęcie
 • Prometeusz

  Wewnętrznych księżyc Saturna, trzeci według kolejności rosnącej od planety. Odkrywca: S. Collins (1980), na podstawie analizy zdjęć wykonanych przez sondę Voyager 1. Wielka półoś orbity 139.350 km, okres orbitalny 0,613 dnia, promień 46 km (72 x...

 • mimośród

  zob. ekscentryczność orbity

 • egzoplaneta

  zob. planeta pozasłoneczna

 • Słońce aktywne

  Słońce w czasie dużej liczby plam słonecznych, rozbłysków, burz radiowych i innych zjawisk.

 • rektascencja

  Także: wznoszenie prosteOdległość kątowa południka obiektu niebieskiego (gwiazdy lub planety) od południka zerowego czyli płaszczyzny wielkiego koła przechodzącego przez punkt równonocy wiosennej (punkt Barana) we współrzędnych równikowych.