Money.plTechnologieNauka i wiedzaWzory matematyczneWzór na ciśnienie
Wzory matematyczne

Wzór na ciśnienie

Ciśnienie definiowane jest jako iloraz wartości siły oraz powierzchni na jaką ta siła oddziałuje. Rozróżnia się ciśnienie hydrostatyczne oraz aerostatyczne. Ciśnienie hydrostatyczne to wartość  wynikająca z ciężaru cieczy, która znajduje się w polu grawitacyjnym. Ciśnienie aerostatyczne nie zależy od wielkości i kształtu zbiornika, ale wyłącznie od jego głębokości.

Wzór na ciśnienie:

wzor-na-cisnienie
p - ciśnienie
F - siła
S - powierzchnia, na jaką oddziałuje siłaWartość ciśnienia w oponach samochodowych wynosi około 2atm, czyli jest taka sama jak np: w butelce szampana lub aerozolach. Zwykłe ciśnienie atmosferyczne ma wartość od 960hPa do 1030hPa.


Wzór na ciśnienie hydrostatyczne :
p – gęstość cieczy – w układzie SI: w kg/m³,
g – przyspieszenie ziemskie (grawitacyjne) – w układzie SI: w m/s²,
h – wysokość słupa cieczy odpowiadająca np. głębokości zanurzenia – w układzie SI: w metrach (m).

 

 

źródło:pl.wikipedia.org

Powiązane wzory

Wzór na falę mechaniczną

Fale mechaniczne mogą być falami podłużnymi ( np. fala dźwiękowa ) lub poprzecznymi (np. fala powstała na linie).  Jest to fala, która rozchodzi się w ośrodkach sprężystych poprzez rozprzestrzenianie się drgań tego ośrodka, przy czym poszczególne...

Wzór na natężenie prądu

Natężenie prądu (nazywane potocznie prądem elektrycznym) definiuje się jako wielkość fizyczną charakteryzującą przepływ prądu elektrycznego, jako stosunek wartości ładunku elektrycznego przepływającego przez wyznaczoną powierzchnię do czasu...

Wzór na pole boczne walca

Walec kołowy prosty jest bryłą geometryczną, która powstała w wyniku obrotu prostokąta wokół jednego z jego boków. Podstawą oraz górną częścią figury jest koło, jego szerokość natomiast jest w każdym miejscu taka sama. Walcami określa się...

Sprawdź pojęcie
 • Lira

  zob. Lutnia

 • era promieniowania

  Okres w ewolucji Wszechświata, w którym gęstość energii promieniowania elektromagnetycznego dominowała w całkowitej gęstości energii. Era promienowania rozpoczęła się w 10 s po Wielkich Wybuchu, następując po erze leptonowej. Jej koniec nastąpił...

 • skorupa

  Najbardziej zewnętrzna warstwa planety złożona na ogół z materiałów o stosunkowo małej gęstości

 • protoplaneta

  Planeta w początkowym etapie ewolucji. Protoplaneta to obiekt utworzony ze zderzeń planetozymali.

 • szerokość połówkowa

  ang. Full Width at Half Maximum, ozn. FWHM Szerokość linii widmowej zmierzona w połowie jej wysokości.