Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 9
Konkurs 9

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Absorpcyjna spektrometria atomowa i pulsacyjna polarografia różnicowa w analizie tkanek biologicznych noworodków na zawartość ołowiu, kadmu, rtęci, cynku, niklu, miedzi, chromu, molibdenu, wapnia i magnezu POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Aerodynamika binarnych warstw fluidalnych POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŹYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Aktywacja czynników transkrypcyjnych w indukowanej przez cyklosporynę śmierci apoptycznej komórek glejaka C-6 INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Aktywacja transkrypcji z promotorów bakteriofaga lambda UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII, GEOGRAFII I OCEANOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Akwizycja wiedzy dla potrzeb diagnostyki technicznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY decyzja - zakwalifikowany
Alergia na lateks - rozpowszechnienie, uwarunkowania, diagnostyka. INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DR MED. JERZEGO NOFERA decyzja - zakwalifikowany
Alfred Chłapowski /1874-1940/-biografia dyplomaty UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Algorytm skutecznej diagnostyki radiologicznej (Efficacy w/g WHO) w przypadkach wad rozwojowych i nabytych twarzy w tym również stawów skroniowo-żuchwowych ze szczególnym uwzględnieniem badań nieinwazyjnych /USG, MR/ a postępowanie lecznicze AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE I WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy i oprogramowanie do wspomaganej komputerem analizy i syntezy układów sterowania złożonymi procesami POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy numeryczne dla stacjonarnego przepływu mieszaniny cieczy UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy równoległe rozwiązywania zagadnień różniczkowych cząstkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI decyzja - zakwalifikowany
Alternariotoksyny w żywności pochodzenia roślinnego INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO decyzja - zakwalifikowany
Alternatywna analiza dużych deformacji cienkich powłok sprężystych INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Alternatywna oksydaza w mitochondriach Acanthamoeba castellanii: identyfikacja molekularna i regulacja aktywności UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ BIOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Alternatywy w edukacji człowieka - społeczne uwarunkowania, bariery i szanse UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Amorficzne azotki A(III)B(V) z szeroką strefą wzbronioną POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza DNA w wykrywaniu rodzinnego defektu apolipoproteiny B-100 INSTYTUT KARDIOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Analiza behawioralnej izolacji rozrodczej u traszki karpackiej (Triturus montandoni) i zwyczajnej (T. vulgaris) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI decyzja - zakwalifikowany
Analiza bezpieczeństwa przesyłu mocy sieciami elektroenergetycznymi 110 kV z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza dokładności cyfrowej metody wyznaczania numerycznego modelu terenu ze zdjęć lotniczych i kartometryczności ortofoto AKADEMIA ROLNICZO-TECHNICZNA W OLSZTYNIE WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ decyzja - zakwalifikowany
nowsze
1 2 3 4 5