Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 8
Konkurs 8

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
"Monasticon Cisterciense". Katalog i studia nad męskimi klasztorami cysterskimi w Polsce UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ HISTORYCZNY decyzja - zakwalifikowany
"Nowa proza" Warłama Szałamowa. Zarys monograficzny UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY decyzja - zakwalifikowany
"Superaktywne" triazynowe odczynniki kondensujące. Synteza, struktura, własności i zastosowanie chiralnych triazyn do enancjoselektywnej syntezy estrów i peptydów POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
1.Ocena eksploatacyjna katalizatora PS3 INS. 2.Optymalizacja składu katalizatorów stopowych przeznaczonych do niskociśnieniowego procesu syntezy amoniaku.3.Studium technologiczne niskociśnieniowego procesu syntezy amoniaku POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Adaptacyjne regulatory transformatorów w systemie elektroenergetycznym i symulacja ich pracy POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Adaptacyjne sterowanie ciągiem przenośników taśmowych INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO POLTEGOR-INSTYTUT decyzja - zakwalifikowany
Adaptatywne funkcje diapauzy u wioślarek i mechanizmy jej indukcji UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Afganistan w polityce Wielkiej Brytanii i Rosji Radzieckiej w latach 1918-1925 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNE decyzja - zakwalifikowany
Akcjonariat pracowniczy - rozwój i efektywność społeczno-ekonomiczna SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNE decyzja - zakwalifikowany
Aktualna ocena oraz zmiany stanu odżywienia, żywienia i zdrowia w okresie 8-letniej obserwacji oraz ich uwarunkowania społeczno-bytowe wśród populacji mężczyzn regionu białostockiego AKADEMIA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU decyzja - zakwalifikowany
Aktywna kompensacja wibracji w lekkich robotach POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Aktywne biologicznie składniki lipidów rybnych AKADEMIA ROLNICZA W SZCZECINIE WYDZIAŁ NAUK O ŹYWNOŚCI I RYBACTWA decyzja - zakwalifikowany
Aktywność czynnika transkrypcyjnego AP-1 w mózgu szczura w czasie apoptycznej neurodegeneracji spowodowanej kwasem kainowym INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Aktywny system doradczy w zarządzaniu ryzykiem AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Algorytm działania autonomicznego robota mobilnego w identyfikacji stanu procesów przestrzenno-czasowych POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy do badań nad strukturą i dynamiką układów atomowych i molekularnych INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy sterowania procesami termicznymi bazujące na rozmytych sieciach neuronowych. POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Alternatywne niskociśnieniowe układy wtrysku paliwa do silników dwusuwowych małej mocy. PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE DANTOM decyzja - zakwalifikowany
Analityczna metoda badania interakcji międzygałęziowych w transporcie. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU decyzja - zakwalifikowany
nowsze
1 2 3 4 5