Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 7
Konkurs 7

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
A New Approach to Designing Organic Nonlinear Optical Materials. Hydrogen Bond Controlled Cocrystallization Properties of Urea POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Absorpcyjne struktury widmowe pochodzenia międzygwiazdowego UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ decyzja - zakwalifikowany
Aktywne włókniny węglowe z wiskozy i poliakrylonitrylu do ochrony dróg oddechowych człowieka przed działaniem substancji toksycznych AKADEMIA ROLNICZA IM. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA decyzja - zakwalifikowany
Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży polskiej jako ważny aspekt zdrowia na tle rówieśników z innych krajów AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO decyzja - zakwalifikowany
Aktywność gospodarcza w Polsce w okresie transformacji systemowej SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Aktywność społeczno-gospodarcza rodzin wiejskich w warunkach transformacji ustrojowej UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Aktywowane spiekanie austenitycznych stali nierdzewnych POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Algebraiczno-kombinatoryczne zagadnienia dotyczące grup i półgrup UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy generujące minimalnych zmian UNIWERSYTET WROCŁAWSKI decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy i narzędzia programowe do wspomagania modelowania i sterowania gniazd produkcyjnych POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy i programy obliczania temperatury wnętrza elementów w układach elektronicznych POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy sterowania serwonapędu z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych POLITECHNIKA POZNAŃSKA decyzja - zakwalifikowany
Amorficzne i mikrokrystaliczne cienkie warstwy stopów krzem-węgiel do zastosowań w urządzeniach optoelektronicznych AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza dynamiki przestrzennego ruchu śmigłowca oraz układu śmigłowiec-autopilot WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ UZBROJENIA I LOTNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Analiza efektów energetycznych wdmuchiwania do wielkiego pieca gorących gazów redukcyjnych uzyskanych z procesu konwersji z zastosowaniem zawracanego gazu wielkopiecowego POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza i identyfikacja stanu struktur przewodzących badanych metodami wiroprądowymi dla potrzeb techniki i biologii POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza i metody zmniejszania ryzyka w polskim systemie ubezpieczeń majątkowych wynikającego z umów ubezpieczeniowych o wysokim wskaźniku szkodliwości AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza i modelowanie systemów szerokopasmowych sieci miejskich z integracją usług. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI,INFORMATYKI I ELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza i optymalizacja światłowodowej sieci telewizji kablowej wykorzystującej wzmacniacze optyczne EDFA INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI decyzja - zakwalifikowany
Analiza i prognoza stanu degradacji wód Zalewu Koronowskiego przy zastosowaniu wybranych metod ekonomiczno-ekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rolniczego sposobu zagospodarowania zlewni AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
nowsze
1 2 3 4 5