Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40
Konkurs 40

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza i ocena efektywności produkcyjno-ekonomicznej różnych technologii recyklingu poprodukcyjnej biomasy w gospodarce żywnościowej i komunalnej. Innowacyjne rozwiązania w ochronie środowiska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie\Wydział Nauk Ekonomicznych decyzja wydana - niefinansowany
Analiza i ocena procesów hamowania jednolinowych kolei krzesełkowych w celu optymalizacji wpływu oddziaływań dynamicznych na pasażerów i elementy konstrukcyjne kolei Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki decyzja wydana - finansowany
Analiza i ocena wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie\Wydział Ekonomiczny decyzja wydana - niefinansowany
Analiza i opracowanie mechanizmów dla bezprzewodowych sieci sensorowych w Internecie nowej generacji Politechnika Śląska\Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki decyzja wydana - finansowany
Analiza i optymalizacja parametrów procesu czyszczenia i separacji pneumatycznej trudnych do rozdziału mieszanin biologicznych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie\Wydział Inżynierii Produkcji decyzja wydana - finansowany
Analiza ilościowa ekspresji surwiwiny oraz jej wariantów splicingowych w guzach przysadki oraz w rakach tarczycy Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu\Wydział Lekarski II decyzja wydana - finansowany
Analiza interakcji HLA-C- KIR w kontekście znaczenia zgodności locus HLA-C dla wyników transplantacji komórek krwiotwórczych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie\Wydział Rolnictwa i Biologii decyzja wydana - niefinansowany
Analiza interakcji pieca łukowego i systemu zasilania elektrostalowni Politechnika Świętokrzyska\Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki decyzja wydana - niefinansowany
Analiza izotopowa C i H jako wskaźnik ścieżek fermentacji węgla brunatnego Uniwersytet Wrocławski\Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska decyzja wydana - niefinansowany
Analiza izotopowa lekkich izotopów trwałych jako wskaźnik migracji składników gazu ziemnego w złożu Borzęcin Uniwersytet Wrocławski\Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska decyzja wydana - niefinansowany
Analiza jakościowa i ilościowa rzepaku genetycznie zmodyfikowanego w żywności i paszach Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy decyzja wydana - niefinansowany
Analiza jakościowa i ilościowa zdarzeń komórkowych w przyroście wtórnym drzewiastych roślin jednoliściennych na przykładzie Yucca rigida Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN decyzja wydana - niefinansowany
Analiza jednonukleotydowych polimorfizmów SNP w obrębie genu SGIP1 w poszukiwaniu biomarkera podatności na uzależnienie alkoholowe z zastosowaniem EEG i odpowiedzi P300 w elektrycznej aktywności mózgu w społeczności Lubelszczyzny Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki decyzja wydana - finansowany
Analiza komparatywna efektywności ekonomicznej chowu, jakości oraz przydatności technologicznej mięsa świń tuczonych w systemach intensywnym i ekstensywnym Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu\Wydział Ekonomiczno-Społeczny decyzja wydana - finansowany
Analiza koncepcji małogabarytowego, wielofunkcyjnego systemu uzbrojenia rakietowego Politechnika Warszawska\Wydział Inżynierii Produkcji rozpatrywany
Analiza konwergencji rozwoju podregionów Polski (NUTS 3), w latach 2004-2010, z uwzględnieniem absorpcji funduszy unijnych Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie\Wydział Zarządzania i Finansów decyzja wydana - niefinansowany
Analiza laboratoryjna i numeryczna wpływu szorstkości stopni na właściwości rozpraszające przelewów schodkowych Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu\Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska decyzja wydana - niefinansowany
Analiza lekooporności w korelacji z właściwościami chorobotwórczymi uropatogennych szczepów Escherichia coli i Proteus mirabilis Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach\Wydział Matematyczno-Przyrodniczy decyzja wydana - niefinansowany
Analiza liczby, funkcji i apoptozy limfocytów T regulatorowych u dzieci i młodzieży w chorobach autoimmunologicznych tarczycy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku\Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim decyzja wydana - finansowany
Analiza losowa i niezawodność w wybranych zagadnieniach geotechniki Politechnika Łódzka\Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska decyzja wydana - niefinansowany