Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40
Konkurs 40

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza ekspresji genów SATB1 i SATB2 jako potencjalnych markerów molekularnych raka nerki oraz regulatorów funkcji genów uczestniczących w rozwoju i progresji raka nerki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie\Wydział Nauk Medycznych decyzja wydana - niefinansowany
Analiza ekspresji genów szlaku biosyntezy giberelin w roślinach pszenicy zwyczajnej i jęczmienia zawierających różne geny karłowatości Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie\Wydział Agrobioinżynierii decyzja wydana - finansowany
Analiza ekspresji mikro RNA oraz genu białka AUF1 i HuR w materiale przedoperacyjnym i pooperacyjnym w chorobie guzkowej tarczycy u dzieci i młodzieży Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu\Wydział Lekarski I decyzja wydana - finansowany
Analiza ekspresji wybranych czynników apoptotycznych i inhibitorów cyklu komórkowego w przewlekłych cholestatycznych chorobach wątroby Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie\Wydział Lekarski decyzja wydana - finansowany
Analiza elektrotermiczna i badania termowizyjne spiralnych cewek scalonych Politechnika Łódzka\Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki decyzja wydana - niefinansowany
Analiza energetyczna i ekonomiczna turbogazowej mikrosiłowni kogeneracyjnej z akumulacją energii - pracującej ze zmiennym obciążeniem w systemie wyspowym Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie\Wydział Techniki Morskiej decyzja wydana - niefinansowany
Analiza energetyczna nowych konstrukcji maszyn sprężających działających w oparciu o krętne i krążeniowe zjawiska przepływowe w wirniku Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki decyzja wydana - niefinansowany
Analiza fenotypowa oraz genotypowa wieloopornych szczepów Acinetobacter baumannii izolowanych w środowisku szpitalnym Uniwersytet Jagielloński\Collegium Medicum\Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej decyzja wydana - finansowany
Analiza filogenetyczna i molekularna charakterystyka szczepów wirusa grypy krążących w Polsce Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP - PZH) decyzja wydana - niefinansowany
Analiza filogeograficzna antropofita na przykładzie geograficznej struktury zmienności genetycznej Hordeum murinum L. subsp. murinum Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN decyzja wydana - niefinansowany
Analiza filogeograficzna populacji jesiotra zachodniego i ostronosego w Europie oraz Ameryce Północnej Instytut Biochemii i Biofizyki PAN decyzja wydana - finansowany
Analiza funkcji kompleksów remodelujących chromatynę typu SWI/SNF w regulacji czasu kwitnienia u Arabidopsis Instytut Biochemii i Biofizyki PAN decyzja wydana - finansowany
Analiza funkcjonalna HopQ1, czynnika zwiększającego zjadliwość szczepów Pseudomonas syringae atakujących fasolę Instytut Biochemii i Biofizyki PAN decyzja wydana - finansowany
Analiza funkcjonalna kinazy białkowej PrkC Bacillus subtilis Gdański Uniwersytet Medyczny\Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego decyzja wydana - niefinansowany
Analiza funkcjonalna substytucji w genach DOCK9, IPO5 i STK24 w rodzinnie występującym stożku rogówki Instytut Genetyki Człowieka PAN decyzja wydana - finansowany
Analiza funkcjonalna wybranych fosfataz białkowych 2C rzepaku ozimego (Brassica napus var. oleifera L.): izolacja specyficznych kompleksów białkowych Instytut Genetyki Roślin PAN decyzja wydana - finansowany
Analiza gazowych i ciekłych metabolitów powstających podczas biodegradacji cieczy jonowych i ocena ich wpływu na środowisko Politechnika Gdańska\Wydział Chemiczny decyzja wydana - niefinansowany
Analiza genotypowa i oksacylino-oporność szczepów Staphylococcus aureus pochodzących ze zwierząt rzeźnych oraz z żywności Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu\Wydział Medycyny Weterynaryjnej decyzja wydana - finansowany
Analiza historyczno-medyczna występowania epidemii cholery na ziemiach polskich w XIX i na początku XX w. w kontekście uwarunkowań socjalno-bytowych, higieniczno-sanitarnych i środowiskowych Uniwersytet Medyczny w Łodzi\Wydział Nauk o Zdrowiu decyzja wydana - niefinansowany
Analiza i modelowanie zjawisk przestrzennych na rynku nieruchomości z wykorzystaniem narzędzi geostatystycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie\Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej decyzja wydana - niefinansowany