Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40
Konkurs 40

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza biologicznych adaptacji olszy szarej i czarnej do wzrostu w glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi Instytut Dendrologii PAN decyzja wydana - finansowany
Analiza biomechaniki żuchwy i wybranych stałych prac implantoprotetycznych zastosowanych po leczeniu ubytków kości materiałami kościościozastępczymi. Badania z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES) Uniwersytet Medyczny w Łodzi\Wydział Wojskowo-Lekarski decyzja wydana - niefinansowany
Analiza cost-effectiveness leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem metod statystycznych Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie\Wydział Nauk o Zdrowiu decyzja wydana - niefinansowany
Analiza cytogenetyczna kompleksu chromosomowego szynszyli (Chinchilla lanigera Mol.) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie\Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt decyzja wydana - finansowany
Analiza czynników niezawodności i ryzyka harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy\Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska decyzja wydana - niefinansowany
Analiza czynników patogenetycznych zespołu przewlekłego zmęczenia u pacjentów z cholestatycznymi i autoimmunologicznymi chorobami wątroby Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie\Wydział Lekarski decyzja wydana - niefinansowany
Analiza czynników wpływających na opinie o leczeniu w polskich szpitalach Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP - PZH) decyzja wydana - finansowany
Analiza czynników wpływających na ruch turystyczny na obszarach chronionych Uniwersytet Śląski w Katowicach\Wydział Nauk o Ziemi decyzja wydana - niefinansowany
Analiza częstości występowania szumów usznych u dzieci w wieku szkolnym Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu decyzja wydana - finansowany
Analiza dobowej zmienności okresu repolaryzacji u dzieci z zespołem wydłużonego QT Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" decyzja wydana - niefinansowany
Analiza dużych zbiorów danych obrazowych w celu detekcji i pomiarów pojedynczych drzew i lasów - dane referencyjne, tworzenie i walidacja metod Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie\Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki decyzja wydana - niefinansowany
Analiza dynamiki lepko-sprężystej Ziemi wywołanej działaniem sił pływowych Księżyca i Słońca Politechnika Koszalińska\Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska decyzja wydana - niefinansowany
Analiza dynamiki samochodów specjalnych o wysoko położonym środku ciężkości Akademia Techniczno-Humanistyczna\Wydział Budowy Maszyn i Informatyki decyzja wydana - finansowany
Analiza dynamiki transkryptomu ogórka na przykładzie mutantów MSC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie\Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu decyzja wydana - finansowany
Analiza dziedziczenia cechy wypełnienia źdźbła pszenicy (Triticum aestivum (L.)) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu\Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii decyzja wydana - finansowany
Analiza efektu zarażania na przykładzie rynków kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej Politechnika Częstochowska\Wydział Zarządzania decyzja wydana - niefinansowany
Analiza efektywności i konkurencyjności gospodarstw województwa wielkopolskiego po akcesji do Unii Europejskiej z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy statstycznej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Historyczny decyzja wydana - niefinansowany
Analiza efektywności i systemu sterowania hybrydowej instalacji grzewczej z odnawialnymi źródłami energii Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej decyzja wydana - finansowany
Analiza efektywności uplastyczniania oraz wydajności indukcyjnego ogrzewania w układzie uplastyczniającym wytłaczarki jednoślimakowej Politechnika Częstochowska\Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki decyzja wydana - niefinansowany
Analiza ekonomiczna procesów migracji kapitału ludzkiego ("brain gain" oraz "brain drain") w Centralnym Okręgu Przemysłowym i na Ziemiach Śląskich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II\Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli decyzja wydana - niefinansowany