Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40
Konkurs 40

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Algorytmy pomiaru wahania sygnałów sieci energetycznej przeznaczone do analizy wyższych harmonicznych i estymacji impedancji harmonicznej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica\Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki decyzja wydana - niefinansowany
Algorytmy przeszukiwania i przetwarzania pamięci tłumaczeń Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Matematyki i Informatyki decyzja wydana - niefinansowany
Algorytmy rozwiązania problemów pakowania bloków w nieregularne obszary w zagadnieniach fizycznej syntezy układów VLSI Politechnika Wrocławska\Wydział Elektroniki decyzja wydana - finansowany
Algorytmy samoorganizacji w sieciach komputerowych Politechnika Wrocławska\Wydział Informatyki i Zarządzania decyzja wydana - niefinansowany
Algorytmy segmentacji szczeliny i mikrostruktur na bazie trójwymiarowych obrazów tomograficznych uszkodzonych próbek stopów tytanu o strukturze płytkowej Politechnika Łódzka\Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki decyzja wydana - finansowany
Algorytmy sterowania i zarządzania budynkami mieszkalnymi Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki decyzja wydana - finansowany
Algorytmy sterowania manipulatorami medycznymi i usługowymi ze wsparciem operatora w niektórych stereotypach ruchowych oraz z wykorzystaniem redundancji kinematyki dla bezpiecznego funkcjonowania w warunkach częściowego uszkodzenia lub zablokowania Politechnika Łódzka\Wydział Mechaniczny decyzja wydana - niefinansowany
Algorytmy sterowania precyzyjnego ruchem statku. Badania z wykorzystaniem izomorficznych fizycznych modeli statków morskich Akademia Morska w Gdyni\Wydział Elektryczny decyzja wydana - niefinansowany
Alians jako forma integracji przedsiębiorstw na przykładzie hoteli Grupy Polish Prestige Hotels & Resorts Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie\Wydział Nauk Ekonomicznych decyzja wydana - niefinansowany
Alokacja i absorpcja wsparcia finansowego dla sektora rolnego krajów EŚiW - rezultaty i oczekiwania Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu\Wydział Ekonomiczno-Społeczny decyzja wydana - finansowany
Amicus Curiae or Primus inter Pares? The Advocate General and the EU Institutional Framework (Rzecznik generalny w sądowym otoczeniu instytucjonalnym Unii Europejskiej) Uniwersytet Warszawski\Wydział Prawa i Administracji decyzja wydana - niefinansowany
Aminopeptydazy leucynowe z różnych organizmów - podobieństwa i różnice w działaniu, funkcjach fizjologicznych oraz oddziaływaniu z inhibitorami Politechnika Śląska\Wydział Chemiczny decyzja wydana - niefinansowany
Aminy katecholowe u pacjentów hemodializowanych Uniwersytet Medyczny w Lublinie\Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej decyzja wydana - niefinansowany
Analityka pozostałości produktów farmaceutycznych i innych nowopojawiających się zanieczyszczeń w ściekach komunalnych Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Energetyki i Paliw decyzja wydana - finansowany
Analiza 6 - letniego regionalnego monitoringu zamierzonych samouszkodzeń wśród młodzieży hospitalizowanej psychiatrycznie Uniwersytet Medyczny w Łodzi\Wydział Lekarski decyzja wydana - niefinansowany
Analiza aktywności inhibitorowej wybranych związków fosfonowych wobec syntetazy glutaminy i ureazy Politechnika Wrocławska\Wydział Chemiczny decyzja wydana - finansowany
Analiza bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej ze względu na wrażliwość konstrukcji budowlanych na zniszczenie wskutek detonacji ładunku wybuchowego lub obciążenia uderzeniowego. Politechnika Poznańska\Instytut Konstrukcji Budowlanych rozpatrywany
Analiza bioinformatyczna oraz mapowanie fizyczne i genetyczne sekwencji genomowych uzyskanych w wyniku sekwencjonowania genomu łubinu wąskolistnego Lupinus angustifolius L. Instytut Genetyki Roślin PAN decyzja wydana - niefinansowany
Analiza bioinformatyczna szlaków metabolizmu RNA: od dojrzewania do degradacji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Biologii decyzja wydana - finansowany
Analiza biologiczna i symulacyjna ścieżki sygnałowej ATM jako aktywatora modułów p53 i NF-kappaB Politechnika Śląska\Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki decyzja wydana - finansowany