Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40
Konkurs 40

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Aktywność syntazy DPM jako czynnik regulujący procesy glikozylacji białek i syntezy kotwicy glikozylo-fosfo-inozytolowej (GPI) i sekrecji w Trichoderma reesei i Saccharomyces cerevisiae. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN decyzja wydana - niefinansowany
Aktywność układu JAK/STAT oraz NF-?B u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich\Wydział Lekarski decyzja wydana - finansowany
Aktywowanie procesów utleniania tytanu z przeznaczeniem do zastosowań biomedycznych Politechnika Częstochowska\Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej decyzja wydana - finansowany
Akumulacja i specjacja metali ciężkich w osadach dennych zbiorników zaporowych w aspekcie jakości wód Politechnika Gdańska\Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska decyzja wydana - finansowany
Akustyczna metoda klasyfikacji jakościowej ziarniaków Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu\Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii decyzja wydana - niefinansowany
Akustyczna ocena makrofitów zanurzonych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej na przykładzie Zbiornika Sulejowskiego Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk ? Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO decyzja wydana - niefinansowany
Akustyczne analizy i komputerowe rozpoznawanie sygnału mowy jako wspomaganie diagnostyki, optymalizacji terapii oraz monitorowania rehabilitacji w laryngologii Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki decyzja wydana - niefinansowany
Akustyczne czujniki chemiczne z warstwami monomolekularnymi do monitorowania lotnych związków organicznych w środowisku Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN decyzja wydana - niefinansowany
Akwizycja języka trzeciego w zakresie fonologii; źródła obcego akcentu i rola metaświadomości fonetycznej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Neofilologii decyzja wydana - niefinansowany
Album senatorów epoki Sewerów (193-235 r.n.e.) Uniwersytet Szczeciński\Wydział Humanistyczny decyzja wydana - niefinansowany
Aleksander Józef Sułkowski - biografia polityczna (do 1738 r.) Uniwersytet Jagielloński\Wydział Historyczny decyzja wydana - finansowany
Algorytm identyfikacji odkształceń uzwojeń transformatorów na podstawie pomiarów odpowiedzi częstotliwościowej (FRA) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie\Wydział Elektryczny decyzja wydana - finansowany
Algorytm sterowania przetwornicy statycznej DC-DC z kontrolą indukcji magnetycznej w rdzeniu transformatora Instytut Elektrotechniki decyzja wydana - niefinansowany
Algorytmiczne i kombinatoryczne problemy związane ze zliczaniem powtórzeń w słowach Uniwersytet Warszawski\Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki decyzja wydana - finansowany
Algorytmizacja adaptacji analogowych i cyfrowych przestrzennych baz danych dla map geomorfologicznych do wymiaru geoinformacyjnego Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich decyzja wydana - niefinansowany
Algorytmy analizy głębi sceny z obrazów stereowizyjnych z zastosowaniem nowych architektur rekurencyjnych sieci neuronowych: ciągłej dualnej sieci neuronowej i maksymalnej hybrydowej sieci neuronowej Politechnika Częstochowska\Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki decyzja wydana - niefinansowany
Algorytmy dla nowych zastosowań szeregowania zadań w systemach produkcyjnych i obliczeniowych Politechnika Poznańska\Wydział Informatyki decyzja wydana - finansowany
Algorytmy ilościowej analizy drzew oskrzelowych na bazie obrazów z wielodetektorowego tomografu komputerowego Politechnika Łódzka\Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki decyzja wydana - finansowany
Algorytmy obliczeń równoległych z użyciem procesorów graficznych (GPU) do przetwarzania danych pomiarowych z przemysłowych systemów tomograficznych Politechnika Łódzka\Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki decyzja wydana - niefinansowany
Algorytmy on-line w modelach stochastycznych Uniwersytet Warszawski\Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki decyzja wydana - finansowany