Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40
Konkurs 40

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Akceptacja żywności probiotycznej a cechy psychospołeczne konsumentów Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie\Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji decyzja wydana - finansowany
Aktualny stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego na wybranych obszarach Pomorza Zachodniego w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych decyzja wydana - finansowany
Aktuarialne metody oszacowania rezerwy na zaistniałe niezgłoszone szkody w ubezpieczeniach majątkowych Uniwersytet Gdański\Wydział Zarządzania decyzja wydana - finansowany
Aktywacja powierzchni elektrod wodorkowych przy pomocy heteropolikwasów Politechnika Częstochowska\Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej decyzja wydana - niefinansowany
Aktywacja receptora natriuretycznego typu C (NPR-C) jako metoda łagodzenia skutków stresu oksydacyjnego i nitracyjnego wywołanego przez jony amonowe w komórkach ośrodkowego układu nerwowego Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN decyzja wydana - finansowany
Aktywacyjna, laserowa technologia znakowania i dekoracji ceramiki i szkła Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych decyzja wydana - finansowany
Aktywna redukcja dźwięków strukturalnych w środowisku wodnym na przykładzie płyty kołowej jednostronnie obciążonej wodą Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki decyzja wydana - finansowany
Aktywna stabilizacja czasu propagacji łącza światłowodowego dla potrzeb precyzyjnej dystrybucji sygnałów czasu i częstotliwości Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki decyzja wydana - niefinansowany
Aktywne biologicznie kompozyty TiO2/bioszkło pochodzenia żelowego Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki decyzja wydana - finansowany
Aktywne i pasywne tłumienie drgań giętnych belki z wykorzystaniem zjawisk elektromagnetycznych Politechnika Warszawska\Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych decyzja wydana - finansowany
Aktywne optycznie materiały nanokompozytowe do zastosowań w układach wzmacniaczy optycznych i laserów ciała stałego Politechnika Warszawska\Wydział Inżynierii Materiałowej decyzja wydana - finansowany
Aktywność antymutagenna, przeciwzapalna i antyoksydacyjna związków izolowanych z roślin rodzaju Reynoutria i Rumex Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich\Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej decyzja wydana - niefinansowany
Aktywność immunologiczna w warunkach stymulacji wybranych struktur układu limbicznego u szczurów o odmiennej charakterystyce behawioralnej Uniwersytet Gdański\Wydział Biologii decyzja wydana - finansowany
Aktywność lokalnych instytucji i organizacji w rozwoju obszarów wiejskich i małych miast Polski Wschodniej Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN decyzja wydana - niefinansowany
Aktywność mitochondriów w roślinach z niedoborem siarki Uniwersytet Warszawski\Wydział Biologii decyzja wydana - finansowany
Aktywność neuronalna w jądrze półleżącym czuwającego szczura, badania na zwierzęcym modelu schizofrenii Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN decyzja wydana - niefinansowany
Aktywność owadobójcza białek Bacillus thuringiensis Vip oraz mieszanin Vip/Cry w zwalczaniu szkodników roślin Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Biologii decyzja wydana - niefinansowany
Aktywność ośrodków mózgowych zaangażowanych w treninng w zakresie percepcji dotykowej - modulujący wpływ temperamentu i negatywnej informacji zwrotnej. Badanie z wykorzystaniem technik obrazowania rezonansu magnetycznego Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN decyzja wydana - finansowany
Aktywność proangiogenna surowicy pacjentów w wybranych jednostkach chorobowych Gdański Uniwersytet Medyczny\Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym decyzja wydana - niefinansowany
Aktywność przeciwwirusowa izoksazolidynowych analogów nukleotydów Uniwersytet Medyczny w Łodzi\Wydział Farmaceutyczny decyzja wydana - niefinansowany