Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40
Konkurs 40

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Adaptacja układu krążenia w czasie ciąży - remodeling mikro- i makroskopowy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II decyzja wydana - niefinansowany
Adaptacja wybranych technik rachunku wyrównawczego do bilansowania układów wodnych oraz weryfikacja opracowanych metod obliczeniowych za pomocą badań rzeczywistych układów wodnych kopalń Politechnika Śląska\Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki decyzja wydana - niefinansowany
Adaptacja zawodowa kobiet żołnierzy Uniwersytet Wrocławski\Wydział Nauk Społecznych rozpatrywany
Adaptacje do jajożyworodności u ślimaków lądowych - analiza przystosowań układu rozrodczego i muszli świdrzyków Baleinae (Gastropoda, Clausiliidae) Uniwersytet Łódzki\Wydział Biologii i Ochrony Środowiska decyzja wydana - finansowany
Adaptacyjna metoda doboru modelu diagnostycznego maszyny i jej egzemplifikacja Uniwersytet Kazimierza Wielkiego\Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki decyzja wydana - niefinansowany
Adaptacyjna metoda elementów skończonych do analizy układów elektro-mechanicznych czujnik/wzbudnik piezoelektryczny-konstrukcja Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN decyzja wydana - finansowany
Adaptacyjna synteza przekształceń falkowych przy użyciu szybkich ortogonalnych sieci neuronowych oraz algorytmów ewolucyjnych Politechnika Łódzka\Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej decyzja wydana - niefinansowany
Adaptacyjne sterowanie napędem elektrycznym z silnikiem PMSM odporne na zakłócenia sygnałowe Politechnika Wrocławska\Wydział Elektryczny decyzja wydana - niefinansowany
Adaptacyjny makroskopowy model przepływu ruchu drogowego i jego numeryczna realizacja Politechnika Poznańska\Wydział Maszyn Roboczych i Transportu decyzja wydana - finansowany
Adaptacyjny system wielopunktowego pomiaru parametrów przepływu Instytut Mechaniki Górotworu PAN decyzja wydana - niefinansowany
Adipocytokiny a powikłania metaboliczne po pierwszym zastosowaniu neuroleptyków atypowych u dzieci i młodzieży Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu\Wydział Lekarski II decyzja wydana - finansowany
Adipocytokiny i objawy psychopatologiczne u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu\Wydział Lekarski II decyzja wydana - finansowany
Administracja podatkowa w wybranych państwach europejskich - czynniki wyznaczające modernizację struktury administracji podatkowej w Polsce Uniwersytet w Białymstoku\Wydział Prawa decyzja wydana - niefinansowany
Administrator zabezpieczeń w prawie polskim Uniwersytet Jagielloński\Wydział Prawa i Administracji decyzja wydana - finansowany
Adsorbenty węglowe z odpadowych tworzyw sztucznych - otrzymywanie, badanie właściwości, zastosowania Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Energetyki i Paliw decyzja wydana - finansowany
Agentowe systemy oparte na semantycznych usługach webowych do wspomagania decyzji i działań w sytuacjach zagrożenia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica\Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki decyzja wydana - niefinansowany
Agnieszka von Habsburg i jej rządy w księstwie świdnicko-jaworskim w latach 1368-1392 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie\Wydział Humanistyczny decyzja wydana - niefinansowany
Agrotechniczne i środowiskowe aspekty wykorzystania osadów dennych do nawożenia kukurydzy, rzepaku i stokłosy bezostnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie\Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa decyzja wydana - niefinansowany
Akademie Nauk i wyższe uczelnie Polski i Rosji: polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII-XXI w. Instytut Historii Nauki PAN decyzja wydana - finansowany
Akceleracja metod wyszukiwania danych dla potrzeb bezpieczeństwa z wykorzystaniem układów reprogramowalnych Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki rozpatrywany