Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40(Re)konstrukcja kultur jedzenia w południowym Meksyku. Gender, powiązania transnarodowe i turystyka w Oaxace
Konkurs 40

(Re)konstrukcja kultur jedzenia w południowym Meksyku. Gender, powiązania transnarodowe i turystyka w Oaxace

Numer wniosku: N N109 104840
Kierownik: dr Renata Ewa Hryciuk
Instytucja realizująca: Uniwersytet Warszawski\Wydział Historyczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Archeologia i Etnologia
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 40