Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40"Pocieszenie" jako akt mowy we współczesnym języku polskim i rosyjskim. Studium pragmalingwistyczne
Konkurs 40

"Pocieszenie" jako akt mowy we współczesnym języku polskim i rosyjskim. Studium pragmalingwistyczne

Numer wniosku: N N104 355940
Kierownik: dr hab. Ewa Barbara Komorowska
Instytucja realizująca: Uniwersytet Szczeciński\Wydział Filologiczny
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 40