Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40"Myślenie Szekspirem po polsku": Szekspir w kulturze polskiej
Konkurs 40

"Myślenie Szekspirem po polsku": Szekspir w kulturze polskiej

Numer wniosku: N N103 448440
Kierownik: dr Katarzyna Joanna Williams
Instytucja realizująca: Uniwersytet Łódzki\Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauki o Literaturze, Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
Status: decyzja wydana - finansowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 93 210
Dotacja przyznana przez Ministra: 93 210
Termin rozpoczęcia umowy: 2011-05-18
Termin zakończenia umowy: 2015-01-17
Konkurs: 40