Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40"Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa w Polsce w latach 1969-1989
Konkurs 40

"Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa w Polsce w latach 1969-1989

Numer wniosku: N N103 427840
Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Leszek Bakuła
Instytucja realizująca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauki o Literaturze, Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 40