Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40Analiza efektywności i konkurencyjności gospodarstw województwa wielkopolskiego po akcesji do Unii Europejskiej z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy statstycznej
Konkurs 40

Analiza efektywności i konkurencyjności gospodarstw województwa wielkopolskiego po akcesji do Unii Europejskiej z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy statstycznej

Numer wniosku: N N111 713040
Kierownik: dr Lucyna Błażejczyk-Majka
Instytucja realizująca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Historyczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Ekonometria, Statystyka i Informatyka Ekonomiczna
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 40