Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40Analiza dynamiki lepko-sprężystej Ziemi wywołanej działaniem sił pływowych Księżyca i Słońca
Konkurs 40

Analiza dynamiki lepko-sprężystej Ziemi wywołanej działaniem sił pływowych Księżyca i Słońca

Numer wniosku: N N526 064740
Kierownik: dr hab. Miłosława Maria Rutkowska
Instytucja realizująca: Politechnika Koszalińska\Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Geodezja i Kartografia
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 40