Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40Analiza dużych zbiorów danych obrazowych w celu detekcji i pomiarów pojedynczych drzew i lasów - dane referencyjne, tworzenie i walidacja metod
Konkurs 40

Analiza dużych zbiorów danych obrazowych w celu detekcji i pomiarów pojedynczych drzew i lasów - dane referencyjne, tworzenie i walidacja metod

Numer wniosku: N N519 651640
Kierownik: dr hab. inż. Leszek Jerzy Chmielewski
Instytucja realizująca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie\Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Metody Komputerowe w Nauce
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 40