Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40Analiza czynników wpływających na ruch turystyczny na obszarach chronionych
Konkurs 40

Analiza czynników wpływających na ruch turystyczny na obszarach chronionych

Numer wniosku: N N305 303740
Kierownik: dr Anna Nitkiewicz-Jankowska
Instytucja realizująca: Uniwersytet Śląski w Katowicach\Wydział Nauk o Ziemi
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Kształtowanie i Ochrona Środowiska Przyrodniczego
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 40