Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40Analiza biologicznych adaptacji olszy szarej i czarnej do wzrostu w glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi
Konkurs 40

Analiza biologicznych adaptacji olszy szarej i czarnej do wzrostu w glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi

Numer wniosku: N N303 799540
Kierownik: prof. dr hab. Gabriela Lorenc-Plucińska
Instytucja realizująca: Instytut Dendrologii PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologia Organizmów
Status: decyzja wydana - finansowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 297 000
Dotacja przyznana przez Ministra: 297 000
Termin rozpoczęcia umowy: 2011-05-13
Termin zakończenia umowy: 2015-05-12
Konkurs: 40