Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40Analiza bioinformatyczna oraz mapowanie fizyczne i genetyczne sekwencji genomowych uzyskanych w wyniku sekwencjonowania genomu łubinu wąskolistnego Lupinus angustifolius L.
Konkurs 40

Analiza bioinformatyczna oraz mapowanie fizyczne i genetyczne sekwencji genomowych uzyskanych w wyniku sekwencjonowania genomu łubinu wąskolistnego Lupinus angustifolius L.

Numer wniosku: N N301 696840
Kierownik: dr Michał Piotr Książkiewicz
Instytucja realizująca: Instytut Genetyki Roślin PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologia Molekularna i Komórkowa
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 40