Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40Analityka pozostałości produktów farmaceutycznych i innych nowopojawiających się zanieczyszczeń w ściekach komunalnych
Konkurs 40

Analityka pozostałości produktów farmaceutycznych i innych nowopojawiających się zanieczyszczeń w ściekach komunalnych

Numer wniosku: N N305 452340
Kierownik: prof. dr hab. Janusz Maria Gołaś
Instytucja realizująca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Energetyki i Paliw
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Kształtowanie i Ochrona Środowiska Przyrodniczego
Status: decyzja wydana - finansowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 45 700
Dotacja przyznana przez Ministra: 45 700
Termin rozpoczęcia umowy: 2011-05-10
Termin zakończenia umowy: 2014-06-09
Konkurs: 40