Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40Amicus Curiae or Primus inter Pares? The Advocate General and the EU Institutional Framework (Rzecznik generalny w sądowym otoczeniu instytucjonalnym Unii Europejskiej)
Konkurs 40

Amicus Curiae or Primus inter Pares? The Advocate General and the EU Institutional Framework (Rzecznik generalny w sądowym otoczeniu instytucjonalnym Unii Europejskiej)

Numer wniosku: N N110 163240
Kierownik: dr Dobrochna Maria Bach-Golecka
Instytucja realizująca: Uniwersytet Warszawski\Wydział Prawa i Administracji
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Prawo
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 40