Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40"Alicja w krainie czarów"? Zofia Kossak wobec Żydów, judaizmu i Zagłady
Konkurs 40

"Alicja w krainie czarów"? Zofia Kossak wobec Żydów, judaizmu i Zagłady

Numer wniosku: N N101 162440
Kierownik: ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
Instytucja realizująca: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie\Wydział Teologiczny
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Filozofia i Teologia
Status: decyzja wydana - finansowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 25 000
Dotacja przyznana przez Ministra: 25 000
Termin rozpoczęcia umowy: 2011-05-20
Termin zakończenia umowy: 2012-01-19
Konkurs: 40