Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40Algorytmy ilościowej analizy drzew oskrzelowych na bazie obrazów z wielodetektorowego tomografu komputerowego
Konkurs 40

Algorytmy ilościowej analizy drzew oskrzelowych na bazie obrazów z wielodetektorowego tomografu komputerowego

Numer wniosku: N N516 480640
Kierownik: dr inż. Marcin Sławomir Janaszewski
Instytucja realizująca: Politechnika Łódzka\Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Technologie Informacyjne
Status: decyzja wydana - finansowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 195 530
Dotacja przyznana przez Ministra: 195 530
Termin rozpoczęcia umowy: 2011-04-20
Termin zakończenia umowy: 2013-04-19
Konkurs: 40