Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40Algorytmizacja adaptacji analogowych i cyfrowych przestrzennych baz danych dla map geomorfologicznych do wymiaru geoinformacyjnego
Konkurs 40

Algorytmizacja adaptacji analogowych i cyfrowych przestrzennych baz danych dla map geomorfologicznych do wymiaru geoinformacyjnego

Numer wniosku: N N526 248540
Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński
Instytucja realizująca: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geodezja i Kartografia
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 40