Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40Akwizycja języka trzeciego w zakresie fonologii; źródła obcego akcentu i rola metaświadomości fonetycznej
Konkurs 40

Akwizycja języka trzeciego w zakresie fonologii; źródła obcego akcentu i rola metaświadomości fonetycznej

Numer wniosku: N N104 375940
Kierownik: dr Magdalena Anna Wrembel
Instytucja realizująca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Neofilologii
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 40