Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40Akustyczne czujniki chemiczne z warstwami monomolekularnymi do monitorowania lotnych związków organicznych w środowisku
Konkurs 40

Akustyczne czujniki chemiczne z warstwami monomolekularnymi do monitorowania lotnych związków organicznych w środowisku

Numer wniosku: N N523 741940
Kierownik: dr inż. Andrzej Janusz Balcerzak
Instytucja realizująca: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Inżynieria Ochrony Środowiska
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 40