Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40Akustyczna ocena makrofitów zanurzonych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej na przykładzie Zbiornika Sulejowskiego
Konkurs 40

Akustyczna ocena makrofitów zanurzonych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej na przykładzie Zbiornika Sulejowskiego

Numer wniosku: N N305 302740
Kierownik: dr hab. inż. Małgorzata Godlewska
Instytucja realizująca: Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk ? Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Kształtowanie i Ochrona Środowiska Przyrodniczego
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 40