Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40Akumulacja i specjacja metali ciężkich w osadach dennych zbiorników zaporowych w aspekcie jakości wód
Konkurs 40

Akumulacja i specjacja metali ciężkich w osadach dennych zbiorników zaporowych w aspekcie jakości wód

Numer wniosku: N N305 143840
Kierownik: dr inż. Eliza Kulbat
Instytucja realizująca: Politechnika Gdańska\Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Kształtowanie i Ochrona Środowiska Przyrodniczego
Status: decyzja wydana - finansowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 249 900
Dotacja przyznana przez Ministra: 249 900
Termin rozpoczęcia umowy: 2011-06-13
Termin zakończenia umowy: 2015-12-12
Konkurs: 40