Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40Aktywność ośrodków mózgowych zaangażowanych w treninng w zakresie percepcji dotykowej - modulujący wpływ temperamentu i negatywnej informacji zwrotnej. Badanie z wykorzystaniem technik obrazowania rezonansu magnetycznego
Konkurs 40

Aktywność ośrodków mózgowych zaangażowanych w treninng w zakresie percepcji dotykowej - modulujący wpływ temperamentu i negatywnej informacji zwrotnej. Badanie z wykorzystaniem technik obrazowania rezonansu magnetycznego

Numer wniosku: N N106 360840
Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Małgorzata Kossut
Instytucja realizująca: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Psychologia i Pedagogika
Status: decyzja wydana - finansowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 213 000
Dotacja przyznana przez Ministra: 213 000
Termin rozpoczęcia umowy: 2011-05-23
Termin zakończenia umowy: 2014-05-22
Konkurs: 40