Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40Aktywność lokalnych instytucji i organizacji w rozwoju obszarów wiejskich i małych miast Polski Wschodniej
Konkurs 40

Aktywność lokalnych instytucji i organizacji w rozwoju obszarów wiejskich i małych miast Polski Wschodniej

Numer wniosku: N N306 697540
Kierownik: dr Maria Joanna Bednarek-Szczepańska
Instytucja realizująca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geografia i Oceanologia
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 40