Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40Aktuarialne metody oszacowania rezerwy na zaistniałe niezgłoszone szkody w ubezpieczeniach majątkowych
Konkurs 40

Aktuarialne metody oszacowania rezerwy na zaistniałe niezgłoszone szkody w ubezpieczeniach majątkowych

Numer wniosku: N N111 453640
Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Wojciech Szreder
Instytucja realizująca: Uniwersytet Gdański\Wydział Zarządzania
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Ekonometria, Statystyka i Informatyka Ekonomiczna
Status: decyzja wydana - finansowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 41 800
Dotacja przyznana przez Ministra: 41 800
Termin rozpoczęcia umowy: 2011-05-04
Termin zakończenia umowy: 2012-11-03
Konkurs: 40