Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40Aktualny stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego na wybranych obszarach Pomorza Zachodniego w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji
Konkurs 40

Aktualny stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego na wybranych obszarach Pomorza Zachodniego w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji

Numer wniosku: N N304 274340
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Leon Kostrzewski
Instytucja realizująca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Ekologia i Ochrona Przyrody
Status: decyzja wydana - finansowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 290 000
Dotacja przyznana przez Ministra: 290 000
Termin rozpoczęcia umowy: 2011-05-16
Termin zakończenia umowy: 2015-05-15
Konkurs: 40