Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40Akceptacja żywności probiotycznej a cechy psychospołeczne konsumentów
Konkurs 40

Akceptacja żywności probiotycznej a cechy psychospołeczne konsumentów

Numer wniosku: N N312 253840
Kierownik: dr hab. inż. Marzena Jeżewska-Zychowicz
Instytucja realizująca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie\Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauki o Żywności i Żywieniu
Status: decyzja wydana - finansowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 48 000
Dotacja przyznana przez Ministra: 48 000
Termin rozpoczęcia umowy: 2011-05-10
Termin zakończenia umowy: 2013-11-09
Konkurs: 40