Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40Adaptacyjna metoda doboru modelu diagnostycznego maszyny i jej egzemplifikacja
Konkurs 40

Adaptacyjna metoda doboru modelu diagnostycznego maszyny i jej egzemplifikacja

Numer wniosku: N N504 600740
Kierownik: dr inż. Marek Jankowski
Instytucja realizująca: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego\Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Eksploatacja Maszyn
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 40