Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 40
Konkurs 40

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
"Adversus nationes" Arnobiusza - wstęp, tłumaczenie, komentarz Uniwersytet Śląski w Katowicach\Wydział Filologiczny decyzja wydana - niefinansowany
"Alfurkan tatarski" - edycja źródła do dziejów Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego Uniwersytet w Białymstoku\Wydział Pedagogiki i Psychologii decyzja wydana - finansowany
"Alicja w krainie czarów"? Zofia Kossak wobec Żydów, judaizmu i Zagłady Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie\Wydział Teologiczny decyzja wydana - finansowany
"Dialektyka sztuki performance - od nieoznaczoności do (o)znaczenia", badania nad statusem i światową geografią wydarzeń określanych dziś jako "sztuka performance"; opracowanie interaktywnego diagramu-interfejsu komunikacyjnego oraz bazy danych Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie\Wydział Rzeźby decyzja wydana - niefinansowany
"Hic sunt Leones" - badania porównawcze i analiza krytyczna baskologicznej spuścizny Wilhelma von Humboldta Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Historyczny decyzja wydana - niefinansowany
"Lokalność na peryferiach nowej Europy". Antropologiczne studium przypadku społeczności z Sapanty, w rumuńskim regionie Maramuresz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Historyczny decyzja wydana - niefinansowany
"Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa w Polsce w latach 1969-1989 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej decyzja wydana - niefinansowany
"Myślenie Szekspirem po polsku": Szekspir w kulturze polskiej Uniwersytet Łódzki\Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych decyzja wydana - finansowany
"Na Posterunku" - organ prasowy Inspektoratu AK Rzeszów Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza\Wydział Zarządzania i Marketingu decyzja wydana - niefinansowany
"Nano-odżywianie" metodą aktywującą mechanizmy antynowotworowe w badaniach modelowych in ovo Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie\Wydział Nauk o Zwierzętach decyzja wydana - finansowany
"Niegodne historii". O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w dziejach, w świetle analizy polskich podręczników do nauki historii na poziomie gimnazjalnym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Studiów Edukacyjnych decyzja wydana - finansowany
"Pocieszenie" jako akt mowy we współczesnym języku polskim i rosyjskim. Studium pragmalingwistyczne Uniwersytet Szczeciński\Wydział Filologiczny decyzja wydana - niefinansowany
"Sfinks słowiański i mumia polska". Tożsamość narodowa i mity słowiańskie w epoce romantyzmu Instytut Badań Literackich PAN decyzja wydana - niefinansowany
"Wspólnotowy kodeks wizowy" w europejskiej przestrzeni administracyjnej Uniwersytet w Białymstoku\Wydział Prawa decyzja wydana - niefinansowany
"Z ziemi włoskiej do Polski". O staropolskich przekładach literatury włoskiej. Zarys historyczny Uniwersytet Jagielloński\Wydział Filologiczny decyzja wydana - finansowany
(Post)konstruktywizm w badaniach nad nauką Uniwersytet Mikołaja Kopernika\Wydział Humanistyczny decyzja wydana - finansowany
(Re)konstrukcja kultur jedzenia w południowym Meksyku. Gender, powiązania transnarodowe i turystyka w Oaxace Uniwersytet Warszawski\Wydział Historyczny decyzja wydana - niefinansowany
20 lat zjednoczonych Niemiec - analiza przestrzenna, czasowa i czynnikowa Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego decyzja wydana - niefinansowany
?Zrzuciwszy kontusz biegli niby drogą postępu". Polski wiek XIX i doświadczenie nowoczesności w perspektywie medialnej Uniwersytet Warszawski\Wydział Polonistyki decyzja wydana - niefinansowany
Absolutna metoda pomiaru małych prędkości przepływu gazów Instytut Mechaniki Górotworu PAN decyzja wydana - niefinansowany
nowsze
1 2 3 4 5