Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 39
Konkurs 39

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Algorytmy szybkiej estymacji parametrów zmienności rytmu serca w badaniach czynnościowych i monitorowaniu stanu psychofizycznego człowieka Politechnika Łódzka\Wydział Elektrotechniki i Elektroniki decyzja wydana - finansowany
Algorytmy zrandomizowane dla sieci Ad Hoc Politechnika Wrocławska\Wydział Podstawowych Problemów Techniki decyzja wydana - niefinansowany
Alkohol allilowy z akroleiny w reakcji przeniesienia wodoru - metoda transformacji gliceryny pochodzącej z produkcji biopaliw. Badania metodą TPD-MS źródeł aktywności katalizatorów Politechnika Warszawska\Wydział Chemiczny decyzja wydana - niefinansowany
Alokacja i absorpcja wsparcia finansowego dla sektora rolnego krajów EŚiW - rezultaty i oczekiwania Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu\Wydział Ekonomiczno-Społeczny decyzja wydana - niefinansowany
Alokacja zasobów we wzrost i rozmnażanie w zależności od stabilności siedliska na przykładzie wrześni pobrzeżnej Myricaria germanica (L.) Desv. Instytut Ochrony Przyrody PAN decyzja wydana - niefinansowany
Alternatywne formy rozwiązywania sporów jako element multicentrycznej koncepcji prawa Uniwersytet Opolski\Wydział Prawa i Administracji decyzja wydana - niefinansowany
Alternatywne metody stymulowania innowacyjności w polskiej gospodarce - identyfikacja, miary skuteczności, rekomendacje Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu\Wydział Gospodarki Międzynarodowej decyzja wydana - finansowany
Alternatywne wzorce aktywnosci i przejscia miedzyy nimi w wielokomorkowej oscylujacej sieci neuronowej Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN decyzja wydana - niefinansowany
Alternatywny splicing u kukurydzy zwyczajnej indukowany w warunkach stresu herbicydowego Instytut Chemii Bioorganicznej PAN decyzja wydana - finansowany
Ambipolarne heterotrukseny jako potencjalne zaawansowane materiały fotoelektroniczne Instytut Chemii Fizycznej PAN decyzja wydana - finansowany
Ambulatoryjne zastosowanie telekardiometrii do analizy rytmu serca u chorych u których w czasie operacji kardiochirurgicznej wykonano jednoczasowo chirurgiczną ablację dróg przewodzenia z powodu migotania przedsionków Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie\Wydział Lekarsko-Stomatologiczny decyzja wydana - niefinansowany
Amperometryczne sensory glukozy oparte na polimerach przewodzących i nanorurkach węglowych Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki decyzja wydana - niefinansowany
Amplitudowy dzielnik wiązki dla koherentnego promieniowania krótkofalowego - problem optymalizacji naprężeń w nano-warstwach Instytut Fizyki PAN decyzja wydana - niefinansowany
Analityczne, geometryczne i algebraiczne metody w teorii Cauchy-Riemanna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie\Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych decyzja wydana - niefinansowany
Analityka i ocena ryzyka ekotoksykologicznego pozostałości wybranych chemioterapeutyków i antybiotyków weterynaryjnych w środowisku Uniwersytet Gdański\Wydział Chemii decyzja wydana - niefinansowany
Analiza 5-letniego regionalnego monitoringu zamierzonych samouszkodzeń wśród młodzieży hospitalizowanej psychiatrycznie Uniwersytet Medyczny w Łodzi\Wydział Lekarski decyzja wydana - niefinansowany
Analiza aktualnych poziomów narażenia zawodowego na wybrane uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy w rolnictwie wraz z oceną sytuacji epidemiologicznej dotyczącej skutków zdrowotnych takich ekspozycji Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu\Wydział Nauk o Zdrowiu decyzja wydana - niefinansowany
Analiza algorytmów kryptograficznych z użyciem metod optymalizacyjnych Politechnika Wrocławska\Wydział Podstawowych Problemów Techniki decyzja wydana - finansowany
Analiza anatomiczna i funkcjonalna wzajemnych oddziaływań pomiędzy neuronalnym układem relaksynowym, a systemami kontrolującymi stan wzbudzenia mózgowia Uniwersytet Jagielloński\Wydział Biologii i Nauk o Ziemi decyzja wydana - finansowany
Analiza antyagregacyjnych właściwości torsyny A na przykładzie białka tau, synukleiny ?, huntingtyny oraz cynkowo-miedziowej dysmutazy ponadtlenkowej Instytut Matki i Dziecka decyzja wydana - finansowany