Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 39
Konkurs 39

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Aktywność turystyczna młodzieży jako forma procesu wychowawczego (na przykładzie badań przeprowadzonych w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych Podkarpacia) Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie\Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu decyzja wydana - niefinansowany
Aktywność wybranych cytokin i glikodeliny A w surowicy krwi i płynie otrzewnowym u dziewcząt i młodych kobiet z endometriozą Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach\Wydział Opieki Zdrowotnej decyzja wydana - niefinansowany
Akumulacja i specjacja metali ciężkich w osadach dennych zbiorników zaporowych Politechnika Gdańska\Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska decyzja wydana - niefinansowany
Akumulacja węgla organicznego w glebach inicjalnych rekultywowanych obiektów górniczych, jako element bilansu CO2 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska decyzja wydana - finansowany
Akumulacja, trwałość i toksyczność pestycydów oraz związków wpływających na system endokrynalny człowieka w warunkach przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie\Wydział Agrobioinżynierii decyzja wydana - finansowany
Aleksander Newski: człowiek i mit Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej\Wydział Humanistyczny decyzja wydana - niefinansowany
Algebry Boole?a i forcing definiowalny Uniwersytet Wrocławski\Wydział Matematyki i Informatyki decyzja wydana - finansowany
Algorytm identyfikacji odkształceń uzwojeń transformatorów na podstawie pomiarów odpowiedzi częstotliwościowej (FRA) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie\Wydział Elektryczny decyzja wydana - niefinansowany
Algorytm sterowania minimalizującego straty mocy i pulsacje momentu silnika synchronicznego z magnesami trwałymi Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki decyzja wydana - niefinansowany
Algorytm sterowania przetwornicy statycznej DC-DC (trakcyjnej) z kontrolą indukcji magnetycznej w rdzeniu transformatora Instytut Elektrotechniki decyzja wydana - niefinansowany
Algorytmika Sieci Ad Hoc Politechnika Wrocławska\Wydział Podstawowych Problemów Techniki decyzja wydana - finansowany
Algorytmy aproksymacyjne w warunkach niepewności Uniwersytet Wrocławski\Wydział Matematyki i Informatyki decyzja wydana - finansowany
Algorytmy detekcji płaskich miejsc zestawów kołowych w oparciu o sygnały wibroakustyczne Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego\Wydział Transportu i Elektrotechniki decyzja wydana - niefinansowany
Algorytmy efektywnego zatrzymywania procesów przeszukiwania sieci komputerowych Politechnika Wrocławska\Wydział Podstawowych Problemów Techniki decyzja wydana - finansowany
Algorytmy generowania reguł decyzyjnych w celu wspomagania biologicznej interpretacji zbiorów genów Politechnika Śląska\Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki decyzja wydana - niefinansowany
Algorytmy optymalizacji dyskretnej w pełni wykorzystujące moc obliczeniową współczesnych systemów komputerowych Politechnika Wrocławska\Wydział Elektroniki decyzja wydana - finansowany
Algorytmy optymalnej alokacji zasobów w sieciach czynności, dla komputerowych systemów wspomagających zarządzanie przedsięwzięciami na podstawie niepewnej wiedzy Politechnika Wrocławska\Wydział Informatyki i Zarządzania decyzja wydana - niefinansowany
Algorytmy redukcji w obliczeniowej teorii homologii i kohomologii z zastosowaniami Uniwersytet Jagielloński\Wydział Matematyki i Informatyki decyzja wydana - finansowany
Algorytmy regulacji prędkości silników z magnesami trwałymi o strumieniu poprzecznym Politechnika Łódzka\Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki decyzja wydana - niefinansowany
Algorytmy rozpoznawania komórek niebarwionych do napromieniowania ciężkimi jonami dla celów analizy biologicznej Politechnika Białostocka\Wydział Informatyki decyzja wydana - finansowany