Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 39
Konkurs 39

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Aktywacja w wyniku immobilizacji enzymów hydrolizujących celulozę i hemicelulozy w procesie produkcji biopaliw Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie\Wydział Rolniczo-Ekonomiczny decyzja wydana - niefinansowany
Aktywizacja, partnerstwo, partycypacja - kierunki rozwoju współpracy Uniwersytet Łódzki\Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny decyzja wydana - niefinansowany
Aktywna termografia podczerwieni jako nieniszcząca metoda badania materiałów Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN decyzja wydana - niefinansowany
Aktywne biologicznie kompozyty TiO2/ bioszkło pochodzenia żelowego Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki decyzja wydana - niefinansowany
Aktywne i pasywne magnetyczne systemy łożyskowania w maszynach wirnikowych Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego\Wydział Mechatroniki niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
Aktywne tłumienie drgań prostokątnego panelu kompozytowego z naklejonymi elementami piezoelektrycznymi Politechnika Warszawska\Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych decyzja wydana - finansowany
Aktywne układy redukcji drgań konstrukcji smukłych Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki decyzja wydana - finansowany
Aktywne wobec patogenów substancje typu bakteriocyn wytwarzane przez maczugowce rezydujące na skórze człowieka Uniwersytet Medyczny w Łodzi\Wydział Farmaceutyczny decyzja wydana - niefinansowany
Aktywność ?-glukuronidazy i ?-glukozydazy bakterii jelita grubego człowieka Politechnika Łódzka\Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności decyzja wydana - finansowany
Aktywność antymutagenna, antyoksydacyjna i przeciwzapalna metabolitów izolowanych z roślin z rodzajów Reynoutria i Rumex Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich\Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej decyzja wydana - niefinansowany
Aktywność cytozolowej dehydrogenazy aldehydowej klasy trzeciej (ALDH3A1) w stanie fizjologicznym i nowotworach jamy ustnej oraz badanie specyficzności substratowej izoenzymu ALDH3B2 Warszawski Uniwersytet Medyczny\Wydział Farmaceutyczny decyzja wydana - niefinansowany
Aktywność fizyczna a seksualność kobiet z zespołem metabolicznym Warszawski Uniwersytet Medyczny\II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii decyzja wydana - niefinansowany
Aktywność i selektywność nośnikowych układów bimetalicznych Pd-Bi/nośnik w reakcji ciekłofazowego wodoroodchlorowania wybranych chlorofenoli. Rola oddziaływań międzymetalicznych w kreowaniu właściwości katalitycznych tych układów Politechnika Łódzka\Wydział Chemiczny decyzja wydana - niefinansowany
Aktywność innowacyjna organizacji publicznych (na przykładzie zakładów opieki zdrowotnej) Politechnika Białostocka\Wydział Zarządzania decyzja wydana - niefinansowany
Aktywność metaboliczna i endokrynna adipocytów oraz aktywność insulinosekrecyjna wysp trzustkowych w modelu cukrzycy typu 2 u szczura Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu\Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt decyzja wydana - finansowany
Aktywność mikrobiologiczna gleb poddanych presji metali ciężkich Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie\Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa decyzja wydana - finansowany
Aktywność międzynarodowa banków: przyczyny, przebieg i skutki Szkoła Główna Handlowa\Kolegium Gospodarki Światowej decyzja wydana - niefinansowany
Aktywność przeciwdrobnoustrojowa olejków eterycznych w stosunku do mikroorganizmów waginalnych Politechnika Łódzka\Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności decyzja wydana - niefinansowany
Aktywność przeciwmiażdżycowa wyciągu z morwy białej w połączeniu z witaminą E w badaniach in vitro i in vivo Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich decyzja wydana - niefinansowany
Aktywność tromboplastyczna i fibrynolityczna w zakrzepach przyściennych tętniaków aorty brzusznej; potencjalna rola homocysteiny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie\Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej decyzja wydana - finansowany