Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 39
Konkurs 39

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Adaptacja metody szacowania parametrów generatora dobowych opadów atmosferycznych do polskich warunków klimatycznych oraz jej modyfikacja Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu\Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji decyzja wydana - niefinansowany
Adaptacyjne algorytmy aktywnej redukcji drgań płyt z wykorzystaniem technologii OMAP Uniwersytet Rzeszowski\Wydział Matematyczno-Przyrodniczy decyzja wydana - niefinansowany
Adaptacyjne mechanizmy przystosowawcze kuraków (Galliformes): analiza konwencjonalna i filogenetyczna Uniwersytet Jagielloński\Wydział Biologii i Nauk o Ziemi decyzja wydana - niefinansowany
Adaptacyjne programowanie dynamiczne w inteligentnych systemach sterowania ruchem mobilnych robotów kołowych Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza\Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa decyzja wydana - niefinansowany
Adaptacyjne sterowanie samochodowym ogniwem paliwowym Politechnika Lubelska\Wydział Mechaniczny decyzja wydana - niefinansowany
Adaptacyjny system wielopunktowego pomiaru parametrów przepływu z zastosowaniem sztucznej sieci neuronowej Instytut Mechaniki Górotworu PAN decyzja wydana - niefinansowany
Addytywne kolorowania grafów Uniwersytet Jagielloński\Wydział Matematyki i Informatyki decyzja wydana - niefinansowany
Adhezja komórek w warunkach in vitro w relacji do adsorpcji i ułożenia białka na powierzchniach polimerowych Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego decyzja wydana - niefinansowany
Adipocytokiny i objawy psychopatologiczne u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu\Wydział Lekarski II decyzja wydana - niefinansowany
Administracja prezydenta Richarda Nixona wobec zjawiska terroryzmu międzynarodowego Uniwersytet Wrocławski\Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych decyzja wydana - niefinansowany
Administracja samorządowa wobec budowy społeczeństwa informacyjnego Uniwersytet Jagielloński\Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej decyzja wydana - niefinansowany
Administracyjnoprawne aspekty nadzoru nad procesem budowlanym Politechnika Warszawska\Wydział Administracji i Nauk Społecznych decyzja wydana - niefinansowany
Adsorpcja i samoorganizacja cząsteczek na powierzchniach ciał stałych: teoria i symulacje komputerowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej\Wydział Chemii decyzja wydana - niefinansowany
Adsorpcja molekuł chiralnych badana przy pomocy kriogenicznej mikroskopii STM/NC-AFM Uniwersytet Jagielloński\Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej decyzja wydana - finansowany
Adsorpcja-desorpcja chlotianidyny, pyraklostrobiny i linuronu w mieszaninach gleba-sorbent Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie\Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej decyzja wydana - niefinansowany
Aglomeracja ciśnieniowa biomasy i właściwości fizyczne paliw formowanych z roślin energetycznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie\Wydział Inżynierii Produkcji decyzja wydana - finansowany
Agnieszka von Habsburg i jej rządy w księstwie świdnicko-jaworskim w latach 1368-1392 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie\Wydział Humanistyczny decyzja wydana - niefinansowany
Akceleracja metod wyszukiwania danych dla potrzeb bezpieczeństwa systemów informatycznych z wykorzystaniem układów reprogramowalnych Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki decyzja wydana - niefinansowany
Aksjotyczne przestrzenie donkichotyzmu. Postać Don Kichota we współczesnej reflekji humanistycznej Uniwersytet Wrocławski\Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych decyzja wydana - finansowany
Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach\Wydział Finansów i Ubezpieczeń decyzja wydana - niefinansowany