Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 39"Myślenie Szekspirem po polsku": Szekspir w kulturze polskiej
Konkurs 39

"Myślenie Szekspirem po polsku": Szekspir w kulturze polskiej

Numer wniosku: N N103 280639
Kierownik: dr Katarzyna Joanna Williams
Instytucja realizująca: Uniwersytet Łódzki\Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauki o Literaturze, Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 39